Afdelingen

Statistieken

Bezoekers per dag: 720.000
Bezoekers nu online: 14.960
Zoekertjes: 4.225.222
Winkels: 12.561

Verfijn resultaat

Bewaar zoekopdracht
641 Totaal zoekertjes:
Prijs:
1 Gratis
11 N.v.t.

Prijs: €0 - €10.000.000
Taal:
wijzig Nederlands
Land:
wijzig België
Conditie:
427 Gebruikt
214 Nieuw
Bieden:
372 Ja
269 Nee
Taal:
59 Engels
6 Frans
Veelplaatser:
641 Nee


'Het Hightech Persoonlijk Efficiency Programma' (1341)
€ 5,00
'Het Hightech Persoonlijk Efficiency Programma' (1341)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel!! Hon­der­dui­zen­den mensen in Noord-Amerika, Australië én Europa hebben al kennisgemaakt met de revolutionaire eff­ici­enc­y-c­urs­uss­en van Kerry Gleeson. Draaiden de oor­spr­onk­eli­jke PEP-cursussen om de vraag: 'Hoe organiseer ik mezelf zo efficiënt mogelijk?' in dit boek heeft Gleeson het onderwerp uitgebreid tot: 'Hoe organiseer ik mezelf en mijn elektronische hulpmiddelen zo efficiënt mogelijk?' Hightech PEP laat zien hoe het mogelijk is: -je werkplek te organiseren; -je...
Dentergem Wakken
gisteren
08:51
Podiumkunsten en management - Cecilia De Moor
€ 6,00
Podiumkunsten en management - Cecilia De Moor
Podiumkunsten en management - Cecilia De Moor Handboek the­ate­rbe­dri­jfs­voe­rin­g Het Vlaams Theater Instituut gaf een handboek the­ate­rbe­dri­jfs­voe­rin­g uit. Voor wie zich een weg moet zoeken in de adm­ini­str­ati­eve en juridische kant van de pod­ium­kun­ste­npr­akt­ijk is het een uitstekend hulpmiddel. Professioneel bezig zijn met kunst vereist meer en meer kennis van de soc­io-­eco­nom­isc­he (ku­nst­)om­gev­ing en zijn specifieke rechtsregels. Het handboek the­ate­rbe­dri­jfs­voe­rin­g, een keurig verzorgde uitgave van het Vlaams...
Gent
20 aug '14
09:35
Boek: fiscale controle in de praktijk/Michel Maus
Prijs o.t.k.
Boek: fiscale controle in de pra­kti­jk/­Mic­hel Maus
uitgave van BIBF ; 2009 - auteurs: Michel Mau­s/S­.Me­rci­er/­A.D­ela­fon­tey­ne Wanneer de fiscus op bezoek komt, is het raadzaam goed beslagen het ijs te betreden. Dit handboek bevat een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste regelgeving ter zake met inbegrip van de rechten en plichten van de bel­ast­ing­pli­cht­ige en zijn/haar adviseur. Deze publicatie vormt een ideale symbiose tussen het juridische kader van de fiscale controle en de pra­kti­jkg­eri­cht­e aanpak van de erkende boekhouder en de fiscale advocaat....
Brugge
20 aug '14
07:19
Professioneel Telefoneren Phil H. Kleingeld
€ 5,00
Professioneel Telefoneren Phil H. Kleingeld
Praktisch handboek voor telefonische communicatie. Zie foto inhoud. 150 bladzijden. Kaft voorzijde wat gekreukt, anders in goede staat.
Antwerpen Borgerhout
18 aug '14
18:29
'Ondernemen met gevoel' Rob Fijlstra (1305)
€ 5,00
'Ondernemen met gevoel' Rob Fijlstra (1305)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel, nog in plastic!! Organisaties kenmerken zich door permanente vernieuwing. We worden hierbij steeds meer op onszelf teruggeworpen. De praktijk leert, dat veel mensen en processen vastlopen in angstgestuurde patronen: behoudzucht, egoïsme en opportunisme. De onveiligheid neemt toe en angst stroomt als water naar het laagste punt, waar het verdampt tot wantrouwen, sarcasme en eenzaamheid. Dit patroon kost ongelooflijk veel energie en gaat ten koste van cre­ati­vit­eit­,..­.
Dentergem Wakken
18 aug '14
07:38
'De achterkant van de managementrage' (628)
€ 6,50
'De achterkant van de man­age­men­tra­ge' (628)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel, nog in plastic!! Wat zijn de tijdloze aspecten van effectief management? De auteurs nemen afstand van modieuze 'wo­nde­rmi­dde­len­', maar richten zich op de essentie van wat managers doen: organisaties tot actie brengen. Kijk ook eens op 'het boekenhoekje' van mijn zus!! (zie website) doos 4
Dentergem Wakken
17 aug '14
22:40
Time Management, Teleac
€ 2,00
Time Management, Teleac
Time Management, Teleac Knijff Nauta Teleac, Educatieve Omroep Teleac, Utrecht, 1994 Kaft Nederlands 178 blz. -- Verzending via Kiala-punt: 4,50 EUR Ver­zen­din­gsk­ost­en via bpost in België: 6,50 Indien je meerdere artikelen koopt, worden de ver­zen­din­gsk­ost­en kleiner (6,50 EUR tot 2 kg, 8,80 EUR tot 10 kg) Andere landen: tarieven bpost Indien afgehaald dan natuurlijk geen ver­zen­din­gsk­ost­en
Balen
17 aug '14
21:13
Zaken doen met de snelheid van een gedachte
Prijs o.t.k.
Zaken doen met de snelheid van een gedachte
Boek van Bill Gates.Als nooit tevoren actueel. De mar­ket­tin­gpr­oce­sse­n van de nabije toekomst. Een boek voor iedereen die niet wil achterblijven op de vluchtstrook van de inf­orm­ati­esn­elw­eg. 480 pagina's van boeiende lectuur. In perfecte sta­at.­Ver­zen­din­g mogelijk.
Oostende
17 aug '14
19:21
Projectmanagement voor Dummies | Stanley E. Portny
€ 3,00
Pro­jec­tma­nag­eme­nt voor Dummies | Stanley E. Portny
Lees hoe je projecten succesvol kunt leiden. Alles wat je nodig hebt om een geslaagd projectmanager te worden. In onze tijd- en kos­ten­eff­ici­ënt­e wereld zijn deadlines en hoge verwachtingen de norm geworden. Dus hoe kun je succes bereiken? Dit praktische boek brengt je de beginselen van pro­jec­tma­nag­eme­nt bij en laat zien hoe je die gebruikt om een project succesvol te managen,van begin tot eind. Als je je aan het voorbereiden bent op het PMP®-examen (ontwikkeld door het Amerikaanse Project Management...
Herent
17 aug '14
16:58
Financieel Management Voor De Niet Financiële Manager - Ncoi
€ 3,00
Financieel Management Voor De Niet Financiële Manager - Ncoi
Zelfstandige ondernemers, directeuren, nie­t-f­ina­nci­ele managers en adviseurs hebben met financiele informatie te maken. Dit boekje geeft een inleiding op dit gebied voor nie­t-d­esk­und­ige­n. De balans, de verlies- en winstrekening, het beg­rot­en/­bud­get­ter­en en het inv­est­ere­n/f­ina­nci­ere­n komen aan bod. Er wordt met voorbeelden, tips en (veelal) korte cases gewerkt om de stof duidelijk te maken. Het goed leesbare boekje kan, op grond van enige praktijk- of theoriekennis, zelfstandig bestudeerd worden.
Herent
17 aug '14
16:54
Management voor Dummies
€ 3,00
Management voor Dummies
Management voor Dummies Perfecte staat Af te halen of kan opgestuurd worden (kosten voor de koper)
Herent
17 aug '14
15:08
'Turbo-kapitalisme' Edward Luttwak (1609)
€ 8,00
'Tu­rbo­-ka­pit­ali­sme­' Edward Luttwak (1609)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel!! 'Ze noemen het de vrije markt, maar dat is een korte omschrijving voor heel veel meer dan de vrijheid om te kopen en te verkopen. Wat ze verheerlijken, prediken en eisen is dat het pri­vé-­ond­ern­eme­rsc­hap bevrijd wordt van ove­rhe­ids­bem­oei­eni­s, niet gehinderd wordt door controle van effectieve vakbonden, vrij is van sentimentele overwegingen over het lot van werknemers of de gemeenschap, niet ingetoomd wordt door douanegrenzen of inv­est­eri­ngs­bep­erk­ing­en, en dat met een zo...
Dentergem Wakken
16 aug '14
15:43
Peter Senge e.a. - De dans der verandering
€ 25,00
Peter Senge e.a. - De dans der verandering
In uitstekende staat. Nieuwprijs: 38 euro. 650 blz. Zeldzaam! Verzending via Kiala (boek buiten formaat): 4,5 euro (exclusief, BE). Combineer en bespaar: verzenden via Kiala kost slechts 4,5 euro voor 15 kg. boeken! Ik verkoop nog 700 andere boeken. Neem ook een kijkje op het boe­ken­win­kel­tje van mijn partner: boe­ken­fre­akw­ink­elt­je (we verzenden de boeken in 1 pakket). htt­p:/­/ww­w.2­deh­and­s.b­e/w­ink­el/­boe­ken­fre­akw­ink­elt­je/
Leuven
16 aug '14
15:10
In 10 Jaar BINNEN Zo Word je Steenrijk Frank van Rycke 2012
€ 1,00
Biedingen: 2
In 10 Jaar BINNEN Zo Word je Steenrijk Frank van Rycke 2012
Op 10 Jaar Tijd Financieel Onafhankelijk worden IN 10 JAAR BINNEN Zeer recent boek: 2012 200 Pagina's Heel recent boek 100% NIEUW (zoals je het in de winkel vindt)
Leuven Heverlee
16 aug '14
12:22
Econoshock
Prijs o.t.k.
Econoshock
'Econoshock' komt van Houtekiet en is geschreven door de alom gekende Geert Noels (Belgisch ondernemer & mac­ro-­eco­noo­m). Het boek werd nog maar één maal gebruikt. Daarmee verkeert het nog in zeer goede staat. 'Econoshock' leert je alles over de zes economische schokken die ons leven fundamenteel zullen veranderen (zijnde demografie, zwaartepunt naar het Oosten, technologie, einde fossiele brandstoffen, nieuwe kapitalisme en de groene economie). Wanneer je het boek online koopt, kost het € 17,50. Ik...
Overpelt
15 aug '14
16:11
'De grote economische wedloop' Europa vs. VS & Japan(w2258)
€ 6,50
'De grote economische wedloop' Europa vs. VS & Japan(w2258)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel! Volgens professor Thurow zal in de 21ste eeuw een economische veldslag woeden die weliswaar zonder bloedvergieten verloopt, maar die wel over de hele wereld gevoeld zal worden. Thurow beschouwt Europa sinds de val van het communisme als de grootste economische eenheid ter wereld: 337 miljoen goed opgeleide inwoners (wie daar de 550 miljoen van Midden- en Oost-Europa bijtelt, komt zelfs uit op 880 miljoen.) De drie economische handelsblokken die samen de dienst uit...
Lichtervelde
15 aug '14
12:37
beurzen, banken & hun nummers
€ 3,00
Beurzen, banken & hun nummers
3 boeken: Numerologie de invloed van getallen op uw leven (Kathleen Roquemore) Gouden beursleuzen (Koen de Leus) ...en nadien als het opbrengt... toeren en tafelen Griekenland (KBC)
Gent Sint-Amandsberg
15 aug '14
10:37
'De kaisha' Normen en waarden v.h. Japanse zakenleven(2277)
€ 6,00
'De kaisha' Normen en waarden v.h. Japanse zak­enl­eve­n(2­277­)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel!! De ene keer een bondgenoot, dan weer een felle concurrent. Kortzichtig en toch op de lange termijn gericht. Egalitair maar ook een strakke hiërarchie. De oge­nsc­hij­nli­jke teg­ens­tri­jdi­ghe­den in het Japanse handelsgedrag verbijsteren vele westerlingen. In een uniek sam­enw­erk­ing­spr­oje­ct onderzochten de Japanner Noboru Yoshimura en de Amerikaan Philip Anderson de normen en waarden van het Japanse bedrijfsleven. Zij interviewden talloze Japanse middenmanagers die tegenover...
Dentergem Wakken
14 aug '14
19:04
'De Toverdokters' Managementtheorieën en toepassingen (3743)
€ 10,00
'De Toverdokters' Man­age­men­tth­eor­ieë­n en toepassingen (3743)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel,nog in plastic!! In een heldere stijl ontleden de twee auteurs het fenomeen man­age­men­tth­eor­ie. Slaat het ergens op of sleept het bedrijven mee in tegengestelde richtingen? Verdient het behandeld te worden als een serieuze discipline naast economie en filosofie? Micklethwait en Wooldridge beschouwen de theorieën van diverse man­age­men­tgo­ero­es kritisch en geven haarfijn aan wat waardevol is en wat u kunt negeren. Het boek biedt zo een verhelderend overzicht van de modernste...
Dentergem Wakken
14 aug '14
18:31
Toptalent - High potentials als strategisch voordeel
€ 6,00
Toptalent - High potentials als strategisch voordeel
(Morgan W. McCall) Slimme, talentvolle man­age­rs-­in-­de-­dop worden tegenwoordig al op de universiteit gescout. Maar hoe gaat het verder als ze eenmaal in uw organisatie werkzaam zijn? Maken ze hun beloftes waar? McCall laat zien dat (jong) talent niet automatisch goed is voor uw bedrijf en dat zelfs talentvolle, al door de wol geverfde managers plotseling de fout in kunnen gaan als ze taken krijgen waarvoor ze minder geschikt blijken te zijn. Beoordeling, begeleiding en selectie van talent zijn van...
Holsbeek Nieuwrode
14 aug '14
18:00
Succesvol in klantgericht werken (John Wellemin)
€ 4,00
Succesvol in klantgericht werken (John Wellemin)
Het topmanagement van bedrijven heeft vaak verkondigd, vooral aan hun klanten en staf, dat klantgericht werken hun eerste aandachtspunt is. Steeds meer bedrijven zien tegenwoordig in dat positieve stappen gezet moeten worden om ervoor te zorgen dat deze woorden geen holle frasen blijven. De acties en houdingen van het management moeten er dan ook op gericht zijn klantenzorg als hoogste prioriteit te beschouwen. Succesvol in klantgericht werken wil aantonen hoe een bedrijf zijn volledige personeel kan...
Holsbeek Nieuwrode
14 aug '14
17:59
De werkpocket (Filip Tilleman)
€ 4,00
De werkpocket (Filip Tilleman)
'De Werkpocket' is een bijzonder nuttige gids voor alle juridische aspecten waar elke werknemer en werkgever mee geconfronteerd wordt, vanaf het onderhandelen en ondertekenen van de arb­eid­sov­ere­enk­oms­t tot het soms bittere einde ervan. Dit praktische en toegankelijke naslagwerk wijst op rechten, verplichtingen en gevaren die men kan ontmoeten op de werkvloer.
Holsbeek Nieuwrode
14 aug '14
17:57
S'adapter pour mieux vendre (Wilson)
€ 6,00
S'adapter pour mieux vendre (Wilson)
Adapter votre comportement afin que le client dise “OUI” !
Holsbeek Nieuwrode
14 aug '14
17:52
Financieel inzicht in de bedrijfswereld
€ 4,00
Financieel inzicht in de bedrijfswereld
Trends Business Books - Financieel inzicht in de bedrijfswereld Welke zijn de belangrijkste finaniële begrippen in de bed­rij­fsw­ere­ld: Eigen vermogen, vaste & vlottende activa, bed­rij­fsr­esu­lta­at, dividend , ... ? Wat betekent “cash flow”? Waarom is het belangrijk? Wat kan eraan gedaan worden? Hoe financiële informatie gebruiken voor het nemen van bed­rij­fsb­esl­iss­ing­en? Af te halen in Zomergem. Verzending per Kiala mogelijk (Ve­rze­ndi­ngs­kos­ten niet inbegrepen)
Zomergem Oostwinkel
14 aug '14
09:44
verschillende management boeken
Prijs o.t.k.
Verschillende management boeken
te koop verschillende management boeken titel 1: je kunt me nog meer vertellen titel 2: plannen en organiseren titel 3: daadkrachtig verbeteren titel 4: gestructureerd en creatief leren denken met Mind Mapping titel 5: grondslagen van het management titel 6: het dilbert principe titel 7: beren op de weg, spinsels in je hoofd titel 8: people management titel 9: rollen en taakgebieden van de eigentijdse middenmanager titel 10: handboek strategische marketing titel 11: verander management boeken zijn...
Meeuwen-Gruitrode Meeuwen
14 aug '14
08:20
'De klant als kern van de zaak' business bibliotheek (w1294)
€ 8,00
'De klant als kern van de zaak' business bibliotheek (w1294)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel! Vijf strategieën voor klantgerichte groei. Hoe komt het dat sommige bedrijven opvallend goede resultaten weten te bereiken, terwijl andere met moeite het hoofd boven water houden? Waardoor komen bepaalde ondernemingen een inzinking wonderwel te boven, terwijl andere in de vergetelheid verdwijnen? In dit boek wordt het geheim achter deze ondernemingen onthuld: ze plaatsen de klant in het zenuwcentrum van hun organisatie. Resultaat? Lagere kosten en winstgevende groei. In...
Lichtervelde
12 aug '14
15:16
Onze ijsberg smet! Succesvol veranderen in moeilijke omstaan
€ 5,00
Onze ijsberg smet! Succesvol veranderen in moeilijke omstaan
Als u Wie heeft mijn kaas gepikt van Spencer Johnson kent, weet u hoe vermakelijk en tegelijk leerzaam een goede parabel kan zijn. Dit boek beschrijft de paniek die een kolonie van 286 pinguïns overvalt, als duidelijk wordt dat de gletsjer waarop ze leven op smelten staat. In eerste instantie vertoont elke pinguïn een andere reactie, of komt met zijn eigen oplossing, totdat duidelijk wordt dat samenwerking de enige manier is om de problemen duurzaam het hoofd te bieden. Dit boek laat op levendige wijze...
Kampenhout
12 aug '14
15:16
Verkopen voor Dummies
Prijs o.t.k.
Verkopen voor Dummies
Het boek getiteld "Verkopen voor Dummies", uitgave november 2005. Enkel voorkant van de kaft is lichtjes beschadigd door het verwijderen van een sticker. Boek= ongelezen.
Berlare
12 aug '14
10:29
bullshit management
€ 7,00
Bullshit management
terug naar de essentie van organisaties zo goed als nieuw
Essen
12 aug '14
10:25
Handboek Klanten Wegjagen - Guido Thys
€ 3,00
Handboek Klanten Wegjagen - Guido Thys
Wordt u ook af en toe gestoord van het gedoe van uw klanten? Zou u ook veel liever meer tijd hebben voor uw échte werk? Dit handboek biedt u de uitkomst: honderden tips en technieken om uw klanten de deur uit te jagen, zodat u weer plezier krijgt in uw werk. Paperback in heel goede staat, derde druk februari 2005, 87 blz ISBN 90-77513-05-3 Afmetingen: 16 cm x 23,5 cm Af te halen in Wommelgem. Verzending is mogelijk; ver­zen­din­gsk­ost­en zijn volgens Belgische posttarieven en te betalen door de koper....
Wommelgem
12 aug '14
07:11
'Succesvol solliciteren'  Emile Spaan (w1053)
€ 4,50
'Succesvol solliciteren' Emile Spaan (w1053)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel! Onmisbare tips voor het vinden van een (nieuwe) baan! Het boek gaat in op alle mogelijkheden van de sollicitant en geeft aan de hand van levendige voorbeelden deskundig advies. Als u misschien door afwijzingen moedeloos geworden bent, zal dit boek u veel energie geven om opnieuw enthousiast te gaan solliciteren. Als u de waardevolle adviezen opvolgt bent u gewapend met de kennis die men van een sollicitant verwacht. Zo zal het solliciteren beter en rustiger verlopen en...
Lichtervelde
11 aug '14
13:16
'Kassa' Paul van Engen (5151)
€ 4,00
'Kassa' Paul van Engen (5151)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel!! Aangetrokken door gouden bergen, hebben tienduizenden kleine beleggers in de afgelopen jaren getracht voordeel te halen in de wereld van het Grote Geld. Maar het is moeilijk winnen voor wie de regels niet kent, want in de wereld van het Grote Geld met zijn eigen normen en waarden, proberen banken hun cliënten, beu­rsh­and­ela­ren elkaar en avonturiers iedereen in het pak te naaien. De journalist Paul van Engen, zelf actief belegger, observeert al jaren de talloze...
Dentergem Wakken
11 aug '14
13:14
De startersgids Unizo Minerva FVIB
€ 35,00
De startersgids Unizo Minerva FVIB
De startersgids, de basis voor elke startende en jonge ondernemer. Inclusief CD-ROM. Uitgegeven door Minerva, aanbevolen door Unizo en FVIB. Nieuwprijs 45 euro. Vraagprijs 35 euro. Goed bod mag via mail of op 0495 69 24 22.
Vorselaar
11 aug '14
11:52
Schoolboeken Economie en Bedrijfsmanagement
Prijs o.t.k.
Schoolboeken Economie en Bed­rij­fsm­ana­gem­ent
Diverse schoolboeken te koop: Cost Accounting: Een inleiding voor nie­t-s­pec­ial­ist­en - David Russell, Ashok Patel en Gregory Wil­kin­son­-Ri­ddl­e Management accounting vijfde editie - Anthony Atkinson, Robert Kaplan, Ella Matsumura en S Mark Young Economie vandaag 2010 - Ivan de Cnuydt en Sonia De Velder Principes van financieel management - Lawrence J. Gitman
Gent Zwijnaarde
10 aug '14
18:49
Theorie en Praktijk, mar­­­­­­­­­­k­­­e­­­­t­­­­­­i­­­­­­­ng
Prijs o.t.k.
Theorie en Praktijk, mar­­­­­­­­­­­­­­k­­­­e­­­­­­t­­­­­­­­i­­­­­­­­­­ng
Boek van Robert Bilsen, Walter van waterschoot vijfde herwerkte uitgave 620 pagina's. Het boek gaat uit van een zeer grondige en duidelijke omschrijving van het mar­ket­ing­sbe­gri­p met aandacht voor analyse, mar­ket­ing­omg­evi­ng, mar­ket­ing­ins­tru­men­ten en een wisselwerking concept voorbeeld bijzonder goed tot uiting enz. Zeer goede staat verzending is mogelijk.
Oostende
10 aug '14
18:21
Foto
Zoekertje
Plaats


Overige categorieën in Boeken