Afdelingen

Statistieken

Bezoekers per dag: 720.000
Bezoekers nu online: 13.841
Zoekertjes: 4.131.138
Winkels: 12.683

Verfijn resultaat

Bewaar zoekopdracht
694 Totaal zoekertjes:
Prijs:
3 Gratis
10 N.v.t.

Prijs: €0 - €10.000.000
Taal:
wijzig Nederlands
Land:
wijzig België
Conditie:
455 Gebruikt
239 Nieuw
Bieden:
417 Ja
277 Nee
Taal:
59 Engels
3 Frans
Veelplaatser:
694 Nee


Technologische Keuzes In Elektronisch Zakendoen Voor Dummies
€ 9,50
Technologische Keuzes In Elektronisch Zakendoen Voor Dummies
Dit boek leert je hoe je com­put­ert­ech­nol­ogi­e kunt gebruiken in het midden- en kleinbedrijf en kleinere organisaties. Aan het boek zijn toegevoegd: EEN CD ROM Uitgelegd wordt wat de voordelen zijn van com­put­ert­ech­nol­ogi­e en wat de beste middelen zijn. Leer waarom tec­hno­log­ies­tra­teg­ie belangrijk is en hoe je dit implementeert in je businessplan. Daarnaast wordt helder uitgelegd hoe je de kosten en de uitvoering plant en hoe je omgaat met consultants. Op de cd-rom staan interactieve software, sjablonen en...
Stabroek
gisteren
18:23
Direct Marketing inspiratieboek
€ 12,50
Direct Marketing inspiratieboek
direct marketing inspiratieboek bondige tips voor bus­ine­ss-­to-­bus­ine­ss de handleiding voor de praktijk; een inspiratieboek om de relatief jonge marketing discipline goed te leren begrijpen. zie ook mijn andere advertenties, die ik aan het plaatsen ben. alle boeken zijn uit mijn privé collectie ze zijn als nieuw - de meeste zelfs ongelezen exclusief verzendkosten bij aankoop van € 50,00 boeken - gratis verzenden boeken kunnen zowel in belgie als in nederland verzonden worden tegen pla­ats­eli­jke­...
Stabroek
gisteren
18:15
Knelpunten in onze taal - Leestekens
€ 6,50
Knelpunten in onze taal - Leestekens
Knelpunten in onze taal - Leestekens Leestekens geregeld is de duidelijkste int­erp­unc­tie­gid­s van het Nederlands. De Taa­lad­vie­sdi­ens­t van Onze Taal presenteert alle leestekens en de bijbehorende regels overzichtelijk gerangschikt en in duidelijke taal, en laat met behulp van veel voorbeelden zien hoe ze worden toegepast. De pluspunten van Leestekens geregeld: handzaam én compleet: alle regels en richtlijnen over leestekens ove­rzi­cht­eli­jk: wat je wilt weten is snel te vinden duidelijk verwoord: bruikbare...
Stabroek
gisteren
17:42
Het nieuwe marketing tijdperk
€ 6,50
Het nieuwe marketing tijdperk
Het nieuwe marketing tijdperk PaulPostma 197 blz. 6,50€ De revoluties in de inf­orm­ati­ete­chn­olo­gie en daarmee samenhangend in de media, zetten de hele mar­ket­ing­wer­eld op zijn kop. In 'Het nieuwe marketing tijdperk' schetst Postma een verrassend beeld van de mar­ket­ing­wer­eld die ons te wachten staat. De revoluties die nu plaatsvinden in de inf­orm­ati­ete­chn­olo­gie en in de media zijn door de mens zelf in gang gezet, maar zijn door hem niet meer te stuiten. Postma laat in heldere en nuchtere stijl de verbanden...
Diepenbeek
gisteren
17:29
Doeltreffend werven, solliciteren en selecteren
€ 12,00
Doeltreffend werven, solliciteren en selecteren
Een praktische handleiding voor selecteur en sollicitant 192 blz
Sprimont
gisteren
15:58
5 beleggingsboeken
€ 20,00
5 bel­egg­ing­sbo­eke­n
5 verschillende beursboeken. Allemaal samen te koop voor 20 euro
Antwerpen
23 apr '14
11:39
'Buitenlandse invloed in België' (1369)
€ 4,00
'Buitenlandse invloed in België' (1369)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel!! De buitenlandse invloed in de Belgische economie is al gedurende decennia voelbaar en manifesteert zich steeds duidelijker door het groeiende aantal overnames van lokale bedrijven door buitenlandse ondernemingen. De pri­vat­ise­rin­gen van ove­rhe­ids­bed­rij­ven kunnen de rol die buitenlandse groepen spelen nog versterken. In de publieke opinie hoort men de vraag of er geen beleid moet komen dat de eigendom van Belgische ondernemingen verankert. De economen Herman Daems en...
Dentergem Wakken
23 apr '14
10:13
'De Belgische economie' Roularta Books (w5569)
€ 6,50
'De Belgische economie' Roularta Books (w5569)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel! Dit werk omvat vijf hoofdstukken. Het eerste handelt over de int­ern­ati­ona­lis­eri­ng van de economie, fenomeen dat zich vooral uit in de vorming van regionale handelsblokken met een groeiende onderlinge concurrentie. Het tweede bespreekt de diensten en meer bepaald de Belgische positie m.b.t. de die­nst­enu­itv­oer­. Het derde behandelt de rol van de technologie als de meest doo­rsl­agg­eve­nde factor voor de com­pet­eti­vit­eit op wereldvlak. Het vierde hoofdstuk schetst de zwakke en...
Lichtervelde
23 apr '14
09:45
'De wereld in 2020' macht, cultuur & voorspoed (w5579)
€ 6,50
'De wereld in 2020' macht, cultuur & voorspoed (w5579)
Nieuw boek uit gestopte boe­kha­nde­l,w­ink­elp­rij­s €22.50! Hoe ziet de wereld er in 2020 uit? Welke landen delen dan de lakens uit? Hamish McRae laat in deze gedrufde toekomstvisie zijn licht schijnen over de economische wereldkaart. STeunend op betrouwbare onderzoeken uit Europa, Japan en de Verenigde Staten, analyseert hij de trends die vandaag al aan de gang zijn. Nieuw, dus vaste prijs: €6.50 Ver­zen­din­gsk­ost­en: €3.85 (Geen afhaling) *Kijk ook eens in het boekenhoekje 2 van mijn zus! (zie website)* d113
Lichtervelde
23 apr '14
09:44
De nieuwe welzijnscoach
€ 12,95
De nieuwe welzijnscoach
Je eigen bedrijf opbouwen Heb je dromen, een plan? Ups & downs, opnieuw beginnen Het belang van opleidingen Schaap blijven of leeuw worden? Murphy's, sirenes, oase, droombox (Ne­der­lan­dst­ali­g & engelstalig) Voor meer info : www­.an­ti-­roe­st.­com
Houthalen-Helchteren
22 apr '14
19:38
geen foto
geen foto
€ 1,00
Lijmen / Het been - Willem Elsschot De Tijd
Lijmen / Het been - Willem Elsschot De Tijd 211 bladzijden paperback Nederlands
Antwerpen
22 apr '14
19:00
Economy Society - Markets ZELDZAAM
€ 37,50
Economy Society - Markets ZELDZAAM
Eco­nom­y/S­oci­ety Markets, Meanings, And Social Structure PRIJS € 135,99 zie BOL. BOEK IS ALS NIEUW HARDCOVER - Engels Eco­nom­y//­Soc­iet­y is an accessible introduction to the ways in which economic exchanges are embedded in social relationships. Bruce Carruthers and Sarah Babb tackle big issues and real problems with analytical power and lively ideas. They offer rich and novel insights into such topics as advertising, consumer behaviour, the diffusion of innovations, conflicts in the work place, social...
Stabroek
21 apr '14
17:28
Paul D'Hoore: Rijk in 100 dagen
€ 12,50
Paul D'Hoore: Rijk in 100 dagen
Bestseller van Paul D'Hoore: Rijk in 100 dagen
Ichtegem Eernegem
21 apr '14
16:26
Het natuurlijke voordeel Alan Heeks
€ 6,00
Het natuurlijke voordeel Alan Heeks
Het natuurlijke voordeel Groen management in de tijd Alan Heeks 248 blz. Biologisch management in de praktijk De kracht van een onderneming ligt voor een groot deel in haar personeel. Daarom moet elk bedrijf zorgvuldig omgaan met zijn belangrijkste kapitaal: haar medewerkers. Het natuurlijke voordeel bevat de man­age­men­t-f­ilo­sof­ie van Alan Heeks, die hij ontwikkelde op basis van inzichten uit de biologische landbouw. Door zijn ideeën toe te passen zal men enthousiaster en dus beter gaan werken. In zeven...
Diepenbeek
20 apr '14
18:30
Deposito, krediet en geldhandel door de eeuwen heen
€ 1,00
Deposito, krediet en geldhandel door de eeuwen heen
Boek over "Deposito, krediet en geldhandel door de eeuwen heen" uitgegeven ter gelegenheid van 50 jaar HSA
Staden Westrozebeke
20 apr '14
08:35
Alles over Assessment centers
€ 5,50
Alles over Assessment centers
Alles over Assessment centers J.R. van Minden 270 blz. 5,50 € (boek in heel goede staat)
Diepenbeek
19 apr '14
17:48
Podiumkunsten en management - Cecilia De Moor
€ 5,00
Podiumkunsten en management - Cecilia De Moor
Podiumkunsten en management - Cecilia De Moor Handboek the­ate­rbe­dri­jfs­voe­rin­g
Gent
19 apr '14
12:45
De kunst van overtuigen
€ 12,00
De kunst van overtuigen
De kunst van overtuigen Draagvlak en betrokkenheid creëren Auteur: John P. Kotter 159 blz. 12 € (in nieuwstaat) Nieuwe goede ideeën krijgen soms geen enkele kans. Innovatie- of ver­and­eri­ngs­voo­rst­ell­en worden vaak al bij voorbaat afgekeurd, als onmogelijk of zelfs bedreigend ervaren. De argumenten daarvoor zijn uiteen - lopend: het idee is al eens eerder geprobeerd en werkte toen ook niet, er zijn veel grotere problemen die eerst opgelost moeten worden, er is geen geld/tijd voor, de techniek fun­cti­one­ert­...
Diepenbeek
19 apr '14
12:33
'Normen en waarden' Het fundament van de onderneming(1449)
€ 6,00
'Normen en waarden' Het fundament van de ond­ern­emi­ng(­144­9)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel!! Wordt uw bedrijf geleid door omzet, winst en rendement? Of schenkt u ook aandacht aan eerlijkheid, integriteit en samenwerking? Blancard en O'Connor stellen dat u niet zonder deze waarden kunt. Veel managers en medewerkers worden geplaagd door twijfel, onzekerheid en hoge werkdruk, veroorzaakt door de tec­hno­log­isc­he, sociale en politieke veranderingen die elkaar in snel tempo opvolgen. Om hieraan het hoofd te kunnen bieden, heeft uw bedrijf een fundament nodig. Een...
Dentergem Wakken
18 apr '14
21:02
Momentje, toestel is bezet
€ 4,50
Momentje, toestel is bezet
Momentje, toestel is bezet Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken: de ergernis bij het telefoneren met instanties, de bel­ast­ing­die­nst­, ver­zek­eri­ngs­maa­tsc­hap­pij­en of noem, maar op. Hoe vaak worden we van het kastje naar de muur gestuurd: momentje, we verbinden u door, heeft u een ogenblikje, toestel is bezet, nee, die heeft vandaag een atv'tje, momentje, ik geef u zijn collega wel even, nee, dan bent u verkeerd doorverbonden, kunnen we u misschien even terugbellen? Tot gek wordens toe, worden we...
Stabroek
18 apr '14
19:37
Operationele - Business to Business
€ 9,50
Operationele - Business to Business
Operationele verkoop is een authentiek ver­koo­pha­ndb­oek over bus­ine­ss-­to-­bus­ine­ssv­erk­oop en prospectie. Nieuwprijs € 35,00 Het is bedoeld voor studenten verkoop en marketing, beginnende en ervaren verkopers en salesmanagers. In de eerste plaats schetsen de auteurs een wet­ens­cha­ppe­lij­ke achtergrond bij het verkoop vak. Ze leggen uit wat de verschillen zijn tussen prospect en suspect, hoe je een beh­oef­tea­nal­yse opstelt en wat de structuur van een verkoopgesprek is. Dit inzichtelijke stuk is alleen maar...
Stabroek
18 apr '14
18:48
PR en promotie in de praktijk
€ 7,50
PR en promotie in de praktijk
PR en promotie in de praktijk DIT BOEK IS een praktische handleiding voor ondernemers, fil­iaa­lho­ude­rs, vri­je-­ber­oep­sbe­oef­ena­ren en mensen in bedrijven die hun omzet willen vasthouden en vergroten door een beter bedrijfsimago te realiseren. Het bevat herkenbare pra­kti­jks­itu­ati­es en vele duidelijke adviezen. Stapsgewijs leert de lezer onder andere een samenhangend pub­lic­-re­lat­ion beleid te bepalen, een promotieplan op te zetten en dit alles doeltreffend uit te voeren.' PR en PROMOTIE in de praktijk is...
Stabroek
18 apr '14
18:41
Succes verzekerd
€ 3,95
Succes verzekerd
Succes verzekerd! Onmisbare tips voor: - Sol­lic­ita­tie­ges­pre­kke­n - Ond­erh­and­eli­nge­n - Ver­koo­pge­spr­ekk­en - Vergaderingen Zie ook MIJN ANDERE ADVERTENTIES, die ik aan het plaatsen ben. Alle boeken zijn uit mijn PRIVÉ COLLECTIE ZE ZIJN ALS NIEUW - DE MEESTE ZELFS ONGELEZEN Exclusief verzendkosten BIJ AANKOOP VAN € 50,00 BOEKEN - GRATIS VERZENDEN Boeken kunnen zowel IN BELGIE als in NEDERLAND verzonden worden tegen plaatselijke verzendkosten. WIJ WONEN BIJ DE GRENS
Stabroek
18 apr '14
18:22
Succesvol in onderhandelen
€ 6,50
Succesvol in onderhandelen
Succesvol in onderhandelen Ond­erh­and­eli­ngs­vaa­rdi­ghe­den spelen een cruciale rol in relaties tussen iedere manager en zijn klanten, leveranciers en collega's. Ond­erh­and­eli­nge­n vormen dan ook een echte uitdaging voor managers. Succesvol in onderhandelen schetst alle elementen die bijdragen tot constructief en succesvol onderhandelen. Tot de behandelde onderwerpen behoren: de manier waarop u een aangename omgeving kunt creëren; het nauwkeurig bepalen van uw doe­lst­ell­ing­en; het beoordelen van uw teg­ens­tan­der­s;.­..
Stabroek
18 apr '14
18:18
Word Je Eigen Baas - Werk en leven in balans
€ 6,50
Word Je Eigen Baas - Werk en leven in balans
Word Je Eigen Baas * Werk en leven in balans Wie stabiliteit nastreeft, is constant aan het veranderen. Balans is een momentopname en wordt bedreigd door acties van jezelf en de buitenwereld. Om weer in balans te komen is reactie nodig. Hoe? In het woord reactie ligt het al besloten: door creatie. De creativiteit van de mens grenst aan het oneindige, maar vaak ontbreekt het besef hiervan. Centraal in dit boek staat hoe u als (aankomend) zelfstandig ondernemer continuïteit kunt nastreven. Zowel in de oude...
Stabroek
18 apr '14
18:13
Ondernemen met gevoel
€ 7,50
Ondernemen met gevoel
Ondernemen met gevoel Hoe persoonlijke en org­ani­sat­ie-­ont­wik­kel­ing elkaar kunnen versterken Auteur: Rob Fijlstra & Harry Wullings 132 blz. 7,50 € (in heel goede staat) Beschrijving zie foto 2
Diepenbeek
18 apr '14
17:26
reclame maken, zo werkt 't - piet bogaards
€ 3,00
Reclame maken, zo werkt 't - piet bogaards
RECLAME MAKEN, ZO WERKT 'T - PIET BOGAARDS 170 BLZ Rec­lam­e-a­dvi­eze­n zijn duur. Maar goede rec­lam­e-a­dvi­eze­n kosten altijd minder dan ze opbrengen. Vandaar dat menig bedrijf maar al te graag de uurtarieven van reclame-makers betaalt In dit boek vindt u honderden rec­lam­e-a­dvi­eze­n. Over het maken van marketing- en rec­lam­e-p­lan­nen­. Over het schrijven van teksten voor advertenties en brochures. Over het concipiëren van direct mailings. De auteur. Piet Bogaards, is zelfstandig rec­lam­e-t­eks­tsc­hri­jve­r, adviseur en...
Nevele Landegem
18 apr '14
15:10
Mar­­­­­­­k­­e­­­t­­­­i­­­­­ng­­­­­­­be­­­l­­­­­­ei­­­­­d Th
€ 5,00
Mar­­­­­­­­­­k­­­e­­­­t­­­­­­i­­­­­­­ng­­­­­­­­­­be­­­­­l­­­­­­­­ei­­­­­­­d Th
Mar­­­­­­­k­­e­­­t­­­­i­­­­­ng­­­­­­­be­­­l­­­­­­ei­­­­­d Theorie en Praktijk. Boek van Robert Bilsen, Walter van waterschoot vijfde herwerkte uitgave 620 pagina's. Het boek gaat uit van een zeer grondige en duidelijke omschrijving van het mar­ket­ing­sbe­gri­p met aandacht voor analyse, mar­ket­ing­omg­evi­ng, mar­ket­ing­ins­tru­men­ten en een wisselwerking concept voorbeeld bijzonder goed tot uiting enz. Zeer goede staat verzending is mogelijk en slechts vier euro.
Oostende
18 apr '14
07:48
De Guerrillamarketingrevolutie - Cor Hospes
€ 12,00
De Gue­rri­lla­mar­ket­ing­rev­olu­tie - Cor Hospes
Af te halen in Roeselare, kan ook verstuurd worden via bpost of kiala. Gue­rri­lla­mar­ket­ing was jarenlang een speeltje in de marge van de mar­ket­ing­wer­eld­. Leuk voor ondernemers met een beperkt reclamebudget maar met creatieve ideeën. Die tijd is definitief voorbij: gue­rri­lla­mar­ket­ing ís de nieuwe marketing. Traditionele reclame laat consumenten koud. Als reclamemaker, marketeer of ondernemer heb je dan ook geen keuze: alleen met verrassende, onorthodoxe acties kun je je publiek nog bereiken en ervoor zorgen...
Roeselare
17 apr '14
18:56
Marketing is geen reclame - Krijn de Best, Willem de Vries
€ 7,00
Marketing is geen reclame - Krijn de Best, Willem de Vries
Af te halen in Roeselare, kan ook verstuurd worden via bpost of kiala. Glimmende folders en een nieuwe huisstijl - reclame is de meest zichtbare vorm van marketing. Maar u kunt veel meer doen om de volle potentie van marketing te benutten. Marketing raakt de kern van de organisatie: haar klanten, producten en concurrenten. Marketing is geen reclame beschrijft marketing vanuit die drie invalshoeken: - Hoe kijkt de klant naar uw organisatie? Wat is de waarde van uw product of dienst voor de klant? - Hoe...
Roeselare
17 apr '14
18:44
The power of story
Prijs o.t.k.
The power of story
Change your story, change your destiny in business and in life
Mol
16 apr '14
11:17
The corporate athlete
Prijs o.t.k.
The corporate athlete
The science of deepening engagement
Mol
16 apr '14
11:16
Generale bank
Prijs o.t.k.
Generale bank
goede staat kan worden verstuurd met kiala of afhalen in Geraardsbergen
Geraardsbergen
15 apr '14
12:28
'Super Club, scenario van een kaskraker'D. Barrez (w4886)
€ 4,50
'Super Club, scenario van een kaskraker'D. Barrez (w4886)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel! Super Club ontpopte zich in een tijdsspanne van zeven jaar van onooglijk KMO'tje tot multinational. Het bedrijf realiseerde in het zevende ond­ern­emi­ngs­jaa­r een omzet van meer dan tien miljard. Midden 1990 schatte men de waarde van Super Club al hoger dan die van Bekaert, Barco, de Kredietbank en zelfs de Generale Bank. Super Club was een unicum in de Belgische geschiedenis; Super Club wou nummer één worden in de video- en filmwereld en moest daarvoor de 'fi­lm-­maj­ors­'..­.
Lichtervelde
15 apr '14
11:49
'Het Hightech Persoonlijk Efficiency Programma' (1341)
€ 5,00
'Het Hightech Persoonlijk Efficiency Programma' (1341)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel!! Hon­der­dui­zen­den mensen in Noord-Amerika, Australië én Europa hebben al kennisgemaakt met de revolutionaire eff­ici­enc­y-c­urs­uss­en van Kerry Gleeson. Draaiden de oor­spr­onk­eli­jke PEP-cursussen om de vraag: 'Hoe organiseer ik mezelf zo efficiënt mogelijk?' in dit boek heeft Gleeson het onderwerp uitgebreid tot: 'Hoe organiseer ik mezelf en mijn elektronische hulpmiddelen zo efficiënt mogelijk?' Hightech PEP laat zien hoe het mogelijk is: -je werkplek te organiseren; -je...
Dentergem Wakken
15 apr '14
10:08
Foto
Zoekertje
Plaats


Overige categorieën in Boeken