vintageitemcom

Antiek & Art Winkel van Vintage Item com
Welkom op vintageitem.com Brocalia bvba oorlogstraat 5 9700 Oudenaarde 0472/381.285 BTW: BE 0895.822.417 De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De consument dient de goederen terug te zenden binnen de 7 dagen. De kosten van terugzenden van de goederen zijn ten laste van de consument. Onder consument wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt. Alle prijzen zijn vast, op biedingen wordt niet gereageerd. Bestellen kan u op onze site www.vintageitem.com verzendkosten worden er automatisch berekend, meubelen dienen afgehaald te worden in de winkel te Zwalm na afspraak.

Search result

datum (recent)

2.512 resultaten