Tips voor aanschaf van een huisdier

De dierenrubriek is, net als vele anderen, een populaire rubriek op 2dehands.be waarmee we tegemoet willen komen aan een behoefte van een grote groep bezoekers . Vele dieren vinden hierdoor een goede, nieuwe thuis. Voordat u echter overgaat tot de aanschaf van een huisdier moet u zich goed realiseren wat de gevolgen zijn voor uzelf, maar vooral voor het dier dat u in huis neemt. Koop nooit impulsief een huisdier!

Klik hier voor meer informatie over exotische dieren en dierlijke bijproducten

Stel uzelf de volgende vragen voordat u een huisdier aanschaft:

 1. Waarom wil ik een huisdier?

 2. Heb ik genoeg tijd om het dier voldoende aandacht te geven?

 3. Heb ik genoeg tijd en geld om mijn huisdier goed te verzorgen?

 4. Past het dier bij mijn persoonlijkheid en woonsituatie? Maken er bijvoorbeeld (jonge) kinderen deel uit van mijn gezin of zijn er andere huisdieren aanwezig in mijn woning? Heeft het dier toegang tot een tuin?

 5. Wie zorgt voor mijn huisdier als ik op vakantie ga?

 6. Welke stappen zal ik ondernemen indien mijn huisdier agressief gedrag vertoont dat een veiligheidsrisico kan veroorzaken voor mezelf en mijn omgeving?

Wat voor dier past het best bij u?

Het hebben van een huisdier is pas echt leuk als u het dier de aandacht en verzorging kunt geven die het nodig heeft. Bedenk dus goed of het dier past bij uw persoonlijkheid en uw woonsituatie. Op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kunt u zich hieromtrent informeren.

Om te bepalen of u de geschikte persoonlijkheid of woonsituatie heeft voor een hond, zal Aanbieder die verantwoordelijk is voor de verkoop van het dier u vooraf een vragenlijst voorleggen. De betrokken inrichting zal hierdoor beter in staat zijn u te adviseren over de aanschaf en de keuze van een hond.

Raadpleeg de portaalsite Belgium.be, indien u nood heeft aan meer advies om een impulsieve aankoop van een dier te voorkomen.

Huisdier kopen?

Raadpleeg eerst de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor een lijst van gezelschapsdieren die in België gehouden mogen worden ('positieve lijst').

Hoe herkent u een goede fokker van honden en katten?

 • De fokker is erkend door de bevoegde Dienst Inspectie Dierenwelzijn en heeft een HK definitief of GV voorlopig nummer. Vraag de fokker naar dit nummer of raadpleeg de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor een lijst van de erkende inrichtingen.

  Fokkers die occasioneel fokken (minder dan 3 nesten per jaar) moeten niet erkend zijn. Aangezien fokkers, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, op 2dehands.be verplicht een HK definitief of GV voorlopig nummer dienen te vermelden in zoekertjes waarin honden en/of katten te koop worden aangeboden, mogen zodanige zoekertjes niet geplaatst worden door occasionele fokkers. Occasionele fokkers kunnen slechts adverteren in gespecialiseerde pers of op gespecialiseerde websites.

 • De fokker heeft een goede naam bij de rasvereniging (controleer dit op voorhand).

 • De fokker heeft niet veel nestjes tegelijk, in verhouding tot het aantal moederdieren waarmee hij fokt, en heeft niet allerlei verschillende soorten pups of kittens zitten.

 • De fokker stelt vragen aan een potentiële koper om te zien of het dier goed terecht komt. Hondenfokkers zijn wettelijk verplicht een vragenlijst voor te leggen. Lees deze vragenlijst vóór uw bezoek aan een fokker door, zodat u niet enkel vlot op deze vragen kan antwoorden, maar zodat u ook de mate van betrokkenheid van de fokker bij het vinden van een goede thuis voor het dier kan aftoetsen.

 • De fokker geeft het dier niet eerder mee dan de wettelijk vastgelegde minimum leeftijd. Bij pups en kittens is deze leeftijd minimaal 7 weken.

 • Informeer naar goede rasverenigingen of fokkers. Beoordeel ook de omstandigheden van het dier kritisch:

  • Het dier moet in een schone, warme, tochtvrije ruimte zitten.

  • Het dier is levendig, zit goed in de vacht en heeft stralende, propere ogen.

  • U krijgt het moederdier te zien.

  • Het dier bevindt zich in een omgeving die sociaal gedrag stimuleert.

  • Het dier heeft alle noodzakelijke inentingen gehad.

  • De hond is gechipt of geïdentificeerd via een tatoeage en geregistreerd. Op dit ogenblik bestaat er in België slechts een algemene identificatie- én registratieverplichting voor honden. Voor katten geldt deze verplichting voorlopig slechts voor asielen, maar zal deze in de nabije toekomst ook doorgevoerd worden voor particulieren en kwekers volgens het Meerjarenplan Katten.

  • Het dier heeft geen ontoelaatbare ingrepen (zoals vb. verboden amputaties) ondergaan, behalve wanneer deze ingrepen verricht werden voor het van kracht zijn van het verbod (vb. in geval van adoptie van oudere dieren). Klik hier voor meer info.

Wees extra alert wanneer:

 • In een advertentie meerdere (populaire) rassen vermeld staan. Check ook de andere advertenties van de verkoper.

 • De pup of het kitten relatief goedkoop is. Malafide fokkers verkopen pups en kittens vaak tegen prijzen die ver onder de marktprijs liggen.

 • De pup of het kitten dat u wilt kopen uit het buitenland komt of bij een dierenspeciaalzaak wordt aangeschaft. U kunt hier niet controleren hoe en in welke omgeving het dier is opgegroeid.

 • De verkoper niet in persoon wil handelen en om een vooruitbetaling vraagt (bijvoorbeeld via Western Union, BidPay of MoneyGram).

Belangrijke tips voor aanschaf van een huisdier:

 • Koop nooit impulsief een huisdier. Handel in persoon zodat u het dier en de omstandigheden waarin het dier is opgegroeid kunt inspecteren.

 • Zorg dat u zich bij de koop van een huisdier houdt aan de minimale wettelijke speenleeftijd waarop jonge huisdieren van hun moeder gescheiden mogen worden. Deze leeftijd is voor honden en katten 7 weken.

 • Zorg dat u vooraf controleert of een hond gechipt of via een tatoeage geïdentificeerd en geregistreerd is.

 • Wees ervan bewust dat onder rashonden en -katten erfelijke afwijkingen en gezondheidsproblemen kunnen voorkomen.

 • Informeer vooraf naar de benodigde inentingen. Zo moet een pup een keer ingeënt zijn en een wormenkuur gehad hebben.

Malafide dierenhandel
Zoals gezegd, vele dieren vinden via 2dehands.be een goed, nieuw tehuis. Echter, net als in de echte wereld, komt het helaas ook op 2dehands.be voor dat een kleine groep handelaren soms minder goede bedoelingen heeft. Een voorbeeld hiervan zijn malafide dierenhandelaren, 'broodfokkers' in de volksmond. Dit zijn fokkers die het financiële gewin voorop stellen en aan het welzijn van het dier minder tot geen aandacht besteden. Dit uit zich bijvoorbeeld in het te vroeg weghalen van dieren bij hun moeder. Het is daarom van groot belang, dat gebruikers zich goed verdiepen in een potentiële aankoop, temeer wanneer het een dier betreft. Vanuit 2dehands.be adviseren we onze gebruikers te allen tijde om vooral in persoon te handelen. Er gaat niets boven een persoonlijke inspectie.

Handhaving
De Dienst Inspectie Dierenwelzijn is, naast het verlenen van erkenningen, bevoegd voor onder meer de controle van en het toezicht op fokkerijen van gezelschapsdieren en dierenspeciaalzaken.

Dierenleed melden!
Als u tijdens uw zoektocht naar een huisdier geconfronteerd wordt met dierenleed (zoals verwaarlozing of mishandeling) dan kunt u dit via een klachtformulier melden bij de Dienst Inspectie Dierenwelzijn.

Zorg dat u over de volgende informatie beschikt:

 • Uw eigen gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer)

 • Om wat voor dier gaat het?

 • Wat is de exacte locatie waar het dier zich bevindt?

 • Wat is er precies aan de hand?

Bij verdere vragen over dierenleed of over het indienen van een klacht kan u terecht op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu.

Handige links: