Search result

datum (recent)

710 resultaten

Officium Hebdomadae Sanctae (Plantijndruk)

Officium Hebdomadæ Sanctæ Secundùm Missale & Breviarium Romanum. Pii V. Pont. Max. jussu editum, Clementis VIII etc. Antverpiae, Ex Architypog…

Prijs o.t.k.
0 bieding(en)
 | 
Turnhout

De ware geloovige (1937)

De ware geloovige - nieuwe verzameling van uitgekozen gebeden ten dienste van Roomsch-Katholieke Christenen 3e druk (1937), 254 pagina's nr 73…

Prijs o.t.k.
0 bieding(en)
 | 
Boechout

Akten van Z.H.Paus Pius XII - 20 delen

Akten PIUS XII - 20 Delen - Zeer zeldzaam - Nederlands en Latijn - In opdracht v.h. Piusgenootschap - Uitgegeven door 'T Groeit , Ploegstraat …

Prijs o.t.k.
0 bieding(en)
 | 
Maldegem

La simplicité d'après l'évangile

Franstalig boekje: La simplicité d'après l'évangile. Instructions aux dames et aux jeunes filles. Van Monseigneur de Gibergues. Uitgeverij Soc…

Prijs o.t.k.
0 bieding(en)
 | 
Knesselare

Grand Missel 1959

Grand Missel Rituel et Vespéral Missel quotidien 1959 Franstalig missaal Doe gerust een aannemelijk bod Ik antwoord niet op de vraag hoeveel i…

Prijs o.t.k.
0 bieding(en)
 | 
Opwijk Mazenzele

mis- en vesperboek

Latijnsch-Nederlandsch mis- en vesperboek, bewerkt naar de jongste pauselijke decreten, bevattende alle missen en gebeden van het Romeinsch mi…

Prijs o.t.k.
0 bieding(en)
 | 
Knokke-Heist Heistaan-Zee

mis- en vesperboek - latijns-nederlands

Latijns-Nederlands Mis- en Vesperboek, bewerkt naar de jongste pauselijke decreten, bevattende alle missen en gebeden van het Romeins missaal,…

Prijs o.t.k.
0 bieding(en)
 | 
Knokke-Heist Heistaan-Zee

roomsch-katholiek kerkboek

Roomsch-Katholiek kerkboek met zang volgens de Vaticaansche uitgave, ten gebruike van het Aartsbisdom Mechelen en de andere bisdommen van Belg…

Prijs o.t.k.
0 bieding(en)
 | 
Knokke-Heist Heistaan-Zee

parochie-missaal

Parochie-missaal voor zon- en feestdagen, met Bijbelse commentaar op alle zang- en leesstukken, door Dom. P. Bruylants, benediktijnermonnik. U…

Prijs o.t.k.
0 bieding(en)
 | 
Knokke-Heist Heistaan-Zee

hemelsch manna

Kerkboek voor katholieken, bevattende een rijke verzameling van godvruchtige gebeden en oefeningen. N° 85. Drukkerij Henri Proost & Cie - Turn…

Prijs o.t.k.
0 bieding(en)
 | 
Knokke-Heist Heistaan-Zee

waakt en bidt !

Communie- en Gebedenboek, door C. Coopman, S. J. N° 79. 23 september 1914. J. Thys, can., lib. cens. Sporen van gebruijk. Verzendkosten voor koper

Prijs o.t.k.
0 bieding(en)
 | 
Knokke-Heist Heistaan-Zee

ave maria !

AVE MARIA ! Gebedenboek voor Roomsch-Katholieken, verrijkt met een schoone keus van . godvruchtige Oefeningen en Gebeden. Herzien door P. de W…

Prijs o.t.k.
0 bieding(en)
 | 
Knokke-Heist Heistaan-Zee

gebedenboek voor kinderen - ik bid al

IK BID AL. Gebedenboekje voor kinderen van 6 en 7 jaar, door Broeder Ambrosius (congregatie Huybergen). Achttiende gans omgewerkte druk. N.V. …

Prijs o.t.k.
0 bieding(en)
 | 
Knokke-Heist Heistaan-Zee

Misboek

Misboek Pulchra & Sacra Brussel Imprimi Potest Lovanii 8 octobris 1934. L = 14 B = 8 cm.

€ 4,50
0 bieding(en)
 | 
Diksmuide Keiem

W. Groneman - Bernadette Soubirous

Uitg. Davidsfonds - Leuven - 1933 N° 243 - Eerste boek in de Volksreeks - Een verhaal van Geloof en Liefde pp. 199 - formaat: 20,5 x 14 Het bo…

€ 4,00
0 bieding(en)
 | 
Antwerpen Berchem

De Ware Kloosterling

Boek De ware Kloosterling volgens de leer van den H. Franciscus van Sales. Door p.f. E.J.B. Jansen, Ord. Praed. Tweede druk. Uitgeverij L.C.G.…

€ 8,00
0 bieding(en)
 | 
Knesselare

Lectionnaire latin-français

Lectionnaire latin-français En vue de la proclamation publique des épitres et évangiles des dimanches et des fêtes… diocèses de France Desclée…

N.v.t.
0 bieding(en)
 | 
Tielt Kanegem

Berne Handmissaal

voor zondagen en feesten eigen kommuniegebeden

Prijs o.t.k.
0 bieding(en)
 | 
Lede Smetlede