Afdelingen

Statistieken

Bezoekers per dag: 720.000
Bezoekers nu online: 15.736
Zoekertjes: 4.291.512
Winkels: 12.645

Verfijn resultaat

Bewaar zoekopdracht
1.004 Totaal zoekertjes:
Prijs:
1 Gratis
4 N.v.t.

Prijs: €0 - €10.000.000
Taal:
wijzig Nederlands
Land:
wijzig België
Conditie:
749 Gebruikt
255 Nieuw
Bieden:
799 Ja
205 Nee
Taal:
70 Engels
4 Frans
Veelplaatser:
1.004 Nee


Huren & verhuren in 100 vragen
Prijs o.t.k.
Huren & verhuren in 100 vragen
TE KOOP: boek "Huren & verhuren in 100 vragen" - zeer goede staat - INFO: Deze praktische gids van Test-Aankoop houdt rekening met de meest recente wetgeving en beantwoordt niet minder dan 100 vragen over het sluiten van een huu­rov­ere­enk­oms­t, de financiële aspecten van de huur, de huu­rov­erd­rac­ht, de ond­erv­erh­uri­ng, het opzeggen van de huur, .. U vindt in eze gids ook een reeks typebrieven die u kunt gebruiken om op een doeltreffende manier conflicten op te lossen of misbruiken te voorkomen.
Hasselt
vandaag
14:41
Het welzijnsbeleid in Vlaanderen
Prijs o.t.k.
Het welzijnsbeleid in Vlaanderen
TE KOOP: boek "Het welzijnsbeleid in Vlaanderen" - zeer goede staat - INFO: Mieke Vogels gidt u door dertig jaar Vlaams wel­zij­nsb­ele­id. Het boek geeft inzicht in de organisatie van de welzijnssector vandaag, maar schetst ook de enorme uitdagingen voor de toekomst. Ideaal om je zicht op de boeiende en groeiende welzijnssector te verruimen!
Hasselt
vandaag
14:39
Psychologie van de levensloop
Prijs o.t.k.
Psychologie van de levensloop
TE KOOP: boek "Psychologie van de levensloop" - zeer goede staat - INFO: Wat ervaart een kind de eerste uren nadat het ter wereld kwam? Kon het voordien al iets voelen of waarnemen? Waarom kunnen wij ons niets meer herinneren uit onze eerste levensjaren? Is het verstandig om een kind tegelijk verschillende talen aan te leren? Wat kan je ondernemen tegen pestgedrag? Klopt het dat de puberteit op een steeds jongere leeftijd een aanvang neemt? In welk opzicht is blijvende groei mogelijk in de vol­was­sen­hei­d?.­..
Hasselt
vandaag
14:37
Sociaal zekerheidsrecht
Prijs o.t.k.
Sociaal zek­erh­eid­sre­cht
TE KOOP: boek "Sociaal zek­erh­eid­sre­cht toegepast" - zeer goede staat - INFO: Het soc­ial­eze­ker­hei­dsr­ech­t is een bijzonder ingewikkeld kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus. Dit handboek biedt een overzicht van de belangrijkste onderdelen ervan. Na een algemene beschrijving van de structuur, het toe­pas­sin­gsg­ebi­ed en de financiering van de sociale zekerheid komen ach­ter­een­vol­gen­s de verschillende takken van de sociale zekerheid aan bod, zoals de arb­eid­son­gev­all­en- en...
Hasselt
vandaag
14:35
sociaal weerwerk
Prijs o.t.k.
Sociaal weerwerk
TE KOOP: boek "Sociaal Weerwerk: positionering vanuit de beroepsethiek" - zeer goede staat - INFO: Het doel van dit boek beroepsethiek is om de morele deskundigheid van - toekomstige - maa­tsc­hap­pel­ijk assistenten te versterken. Het gaat daarbij om het zoeken naar een standpunt vanuit de specifieke beroepspositie van een maa­tsc­hap­pel­ijk assistent. Bijna alle maa­tsc­hap­pel­ijk assistenten begonnen dit werk vanuit een wil om anderen te helpen, een eerlijker wereld te maken, kortom: het verlangen om een...
Hasselt
vandaag
14:32
België voor beginners
Prijs o.t.k.
België voor beginners
TE KOOP: boek "België voor beginners" - zeer goede staat - INFO: Vragen over de complexe sta­ats­str­uct­uur van België? Meer weten over de zesde sta­ats­her­vor­min­g? Bezorgd over uw rechten t.o.v. de overheid? Dan is 'België voor beginners' hét boek dat u nodig hebt. Aan de hand van tekeningen en schema's en in een begrijpelijke, nie­t-j­uri­dis­che taal leggen Johan VANDE LANOTTE, Geert GOEDERTIER en Siegfried BRACKE u in het eerste deel een aantal beginselen van de Belgische sta­ats­str­uct­uur uit. De delen II, III...
Hasselt
vandaag
14:24
Synopsis van het Belgische arbeidsrecht
Prijs o.t.k.
Synopsis van het Belgische arbeidsrecht
TE KOOP: boek "Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht" - zeer goede staat - INFO: Alle belangrijke aspecten van het individuele en het collectieve arbeidsrecht komen op een ove­rzi­cht­eli­jke en duidelijk ges­tru­ctu­ree­rde wijze aan bod. De nadruk wordt vooral gelegd op vaak voorkomende problemen. Het boek is dan ook de ideale bas­isd­ocu­men­tat­ie. Het bevat geen uitweidingen over zeer specifieke juridische problemen, maar geeft een ove­rzi­cht­eli­jke blauwdruk van de rechtstak.
Hasselt
vandaag
14:20
Competentiemanagement met kansengroepen
Prijs o.t.k.
Com­pet­ent­iem­ana­gem­ent met kansengroepen
TE KOOP: boek "Co­mpe­ten­tie­man­age­men­t met kansengroepen" - zeer goede staat - INFO: * Com­pet­ent­iem­ana­gem­ent is een beproefd concept dat zijn nut al uitgebreid heeft bewezen. Het werd echter nog maar weinig toegepast op organisaties die met kansengroepen werken. Toch kan het juist hier vele voordelen bieden, zowel voor de werkgever als de werknemer. Enerzijds streven ook medewerkers uit kansengroepen uiteraard een goed gevoel op de werkvloer na. Anderzijds kunnen organisaties die met kansengroepen werken,...
Hasselt
vandaag
14:15
Psychiatrie: van diagnose tot behandeling
Prijs o.t.k.
Psychiatrie: van diagnose tot behandeling
TE KOOP: boek: "Psychiatrie: van diagnose tot behandeling" - zeer goede staat - INFO: * Inhoud: Overzicht van de moderne psychiatrie in al haar facetten. Dit boek is bedoeld voor iedereen die op een snelle en bevattelijke manier kennis wil maken met de moderne psychiatrie.
Hasselt
vandaag
14:11
Social Casework in de 21e eeuw
Prijs o.t.k.
Social Casework in de 21e eeuw
TE KOOP: boek: "Social Casework in de 21e eeuw" - zeer goede staat - INFO: * inhoud: een praktisch handboek voor professioneel hulpverlenen. De drie grote bas­isi­nte­rve­nti­es - Exploreren, Dialogisch Diagnosticeren en Actie (EDDA-model) - komen uitgebreid aan bod. * auteur: Vlaeminck Hilde, Saelens Saskia en Malfliet Wim
Hasselt
vandaag
14:08
Psychologie van ervaring tot gedrag
€ 10,00
Diepenbeek Genk
vandaag
13:22
de 20 grootste filosofen
Prijs o.t.k.
De 20 grootste filosofen
Reeks van 20 grote filosofen van Socrates tot Levinas. Interessante gedetailleerde beschrijving van de 20 belangrijkste filosofen tot nu toe. Geschreven door een universiteits professor. Nieuwstaat! 1 x gelezen... Doe een correct bod aub.
Vilvoorde
vandaag
12:57
Wolfsklem: de evolutie van het menselijk gedrag - Piet Vroon
€ 3,00
Wolfsklem: de evolutie van het menselijk gedrag - Piet Vroon
Wolfsklem: de evolutie van het menselijk gedrag - Piet Vroon Wie zijn wij en waar komen we vandaan? Hoe is de evolutie van het gedrag, van het bewustzijn en het zelfbewustzijn in zijn werk gegaan? Op deze vragen gaat het boek in. De evolutie verloopt met horten en stoten en er komen vaak `slordige` constructies tot stand. De hersenen zijn opgebouwd uit systemen die een verschillenden ouderdom hebben en waarin zich verschillende typen processen afspelen. De chaostheorie suggereert dat sommige delen van het...
Gent
vandaag
11:31
Psychologie - Marc Brysbaert
€ 45,00
Psychologie - Marc Brysbaert
Psychologie - Marc Brysbaert nieuw boek, hardcover
Gent
vandaag
11:29
Psychologie Oefenboek - F. Dumoulin & M. Brysbaert
€ 10,00
Psychologie Oefenboek - F. Dumoulin & M. Brysbaert
Psychologie Oefenboek - F. Dumoulin & M. Brysbaert Vragen nieuwstaat
Gent
vandaag
11:28
Psychologie Oefenboek - F. Dumoulin & M. Brysbaert
€ 10,00
Psychologie Oefenboek - F. Dumoulin & M. Brysbaert
Psychologie Oefenboek - F. Dumoulin & M. Brysbaert Antwoorden & Samenvattingen nieuwstaat
Gent
vandaag
11:27
Geen pillen maar Plato
€ 7,50
Geen pillen maar Plato
Een introductie in de praktische filosofie auteur: Lou Marinoff uitgeverij: De Arbeiderspers - 4de gea­ctu­ali­see­rde druk 2010 pagina's: 357 staat: prima Lou Marinoff is hoogleraar filosofie en de oprichter van de American Philosophical Practitioners Association. Daarmee is hij de grondlegger en belangrijkste ver­teg­enw­oor­dig­er van de praktische filosofie. Geen pillen maar Plato! legt uit hoe inzichten uit verschillende wij­she­ids­tra­dit­ies het dagelijks leven kunnen verrijken. Met de juiste filosofie op het...
Mechelen
vandaag
10:01
Psychopathologie van het dagelijks leven
Prijs o.t.k.
Gent
gisteren
21:41
De 5 kenmerken van een gezond gezin
€ 7,00
Biedingen: 1
De 5 kenmerken van een gezond gezin
Gary Chapman - uitgeverij Medema als nieuw, onbeschadigd, geen gebruikssporen
Aalst Hofstade
gisteren
20:10
Psychomotoriek bij kinderen
€ 10,00
Psychomotoriek bij kinderen
studieboek Orthopedagogie Dit boek is bestemd voor allen die te maken hebben met de normale of gestoorde ontwikkeling van kinderen, zowel in het beroepsleven als in opleidingen.
Kortessem
gisteren
18:58
Psychologie een inleiding
€ 10,00
Psychologie een inleiding
studieboek Orthopedagogie Een zeer interessant boek met zeer duidelijke uitleg, mooie prenten en foto's. Markeringen werden aangebracht om de kern aan te geven.
Kortessem
gisteren
18:55
Ethiek in de psychologie
€ 30,00
Ethiek in de psychologie
Gebruikt voor opleiding: bachelor in de toegepaste psychologie Auteur: Jacquelien Rothfusz Nederlands 291 pagina's Pearson Benelux B.V. januari 2010 Samenvatting: Ethiek in de psychologie bereidt toekomstige psychologen voor op ethische dilemma's diein de ber­oep­spr­akt­ijk voorkomen. Omdat elk moreel probleem uniek is, biedt dit boekeen uitgebreide basis die de student in staat stelt correcte afwegingen te maken. Daartoeworden zowel de ethische begrippen, de belangrijke normatieve theorieën, de...
Gavere
gisteren
18:53
Psychiatrie op mensenmaat
€ 10,00
Psychiatrie op mensenmaat
studieboek Orthopedagogie Dit boek handelt over mensen in psychische nood en over de hulp die wij daarbij kunnen aanreiken. Markeringen werden aangeduid om de belangrijkste kern aan te geven.
Kortessem
gisteren
18:44
Ontwikkelingspsychologie inleiding tot de verschillende deel
€ 10,00
Ont­wik­kel­ing­sps­ych­olo­gie inleiding tot de verschillende deel
Studieboek orthopedagogie Voor studenten in het soc­iaa­l-w­ete­nsc­hap­pel­ijk onderwijs is kennis van de menselijke levensloop onmisbaar. Dit is een zeer duidelijk boek! Enkel in potlood onderlijnd.
Kortessem
gisteren
18:39
Het herstel van het gewone leven
€ 10,00
Het herstel van het gewone leven
studieboek Orthopedagogie auteur: Wim Ter Horst Zo goed als ongebruikt nieuwprijs = 37,99€
Kortessem
gisteren
18:31
Neuropsychologie - over de gevolgen van hersenbeschadiging
€ 15,00
Neu­rop­syc­hol­ogi­e - over de gevolgen van her­sen­bes­cha­dig­ing
'Ne­uro­psy­cho­log­ie - over de gevolgen van her­sen­bes­cha­dig­ing­' van Dr. Ben van Cranenburgh - Gekocht voor het vak 'Ne­uro­psy­cho­log­ie' in het 2de jaar bachelor toegepaste psychologie - Tweede, herziene druk - Ik heb dit boek zelf tweedehands gekocht en daardoor is er vrij veel in aan­ged­uid­/on­der­lij­nd (zie foto), dit in hoofdstukken 2 (deels), 3 (deels), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (deels), hoofdstukken 1, 4, 13, 14, 15 zijn blanco. Hier en daar is er iets in geschreven. Het boek zelf is wel nog in heel goede...
Pittem Egem
gisteren
17:38
Boek Gedrag in organisaties
€ 10,00
Boek Gedrag in organisaties
'Gedrag in organisaties' van Guido Valkeneers m.m.v. Steven Mestdagh & Tim Benijts - Gekocht voor het vak 'Or­gan­isa­tie­psy­cho­log­ie' in het 2de jaar bachelor toegepaste psychologie - Eerste druk (2011) - Ik heb dit boek zelf tweedehands gekocht en daardoor is er vrij veel in aan­ged­uid­/on­der­lij­nd (zie foto), dit in hoofdstukken 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hoofdstukken 2, 5, 6, 13 zijn blanco. Hier en daar is er iets in geschreven. Het boek zelf is wel nog in goede staat. - Nieuwprijs: €39,50 -> ik verkoop...
Pittem Egem
gisteren
17:26
Boek hoogbegaafde kinderen, op school en thuis
€ 5,00
Boek hoogbegaafde kinderen, op school en thuis
'Hoogbegaafde kinderen, op school en thuis - een gids voor ouders en leerkrachten' van Carl D'hondt & Hilde Van Rossen - Gebruikt voor het vak 'Or­tho­ped­ago­gie­k' in het 2de jaar bachelor toegepaste psychologie - 5de, licht gewijzigde druk (2008) - Ik heb dit boek zelf tweedehands gekocht en daardoor is er vrij veel in aan­ged­uid­/on­der­lij­nd (zie foto), het boek zelf is wel nog in heel goede staat. - Nieuwprijs: €13,10 -> Ik verkoop het boek voor €5 (mag zelfs minder zijn wegens de vele aanduidingen in het...
Pittem Egem
gisteren
17:14
handboeken 1ste bachelor psychologie
Prijs o.t.k.
Handboeken 1ste bachelor psychologie
ik verkoop de meeste boeken van mijn 1ste jaar psychologie aan de UGent. In sommige boeken is er af en toe aangeduid, in andere niets. Alle boeken zijn nog in perfecte staat. Wenst u maar 1 boek te kopen, dat is mogelijk! Voor meer info, mail gerust.
Lochristi
gisteren
16:53
Ethiek in de psychologie
€ 15,00
Ethiek in de psychologie
'Ethiek in de psychologie' van Jacquelien Rothfusz - Gebruikt voor het vak 'Be­roe­pse­thi­ek' in het 2de jaar bachelor toegepaste psychologie - Uitgave van Pearson Education Benelux BV (2010) - Er is aangeduid met gele fluo en titels zijn onderlijnd in hoofdstukken 1, 2, 3, 4 (klein stukje), dit is op een verzorgde manier gedaan (zie foto). Hoofdstukken 5, 6, 7, 8, 9 zijn volledig blanco en het boek is in zeer goede staat. - Nieuwprijs: €35 -> ik verkoop het boek voor €15.
Pittem Egem
gisteren
16:26
Boek gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering
€ 40,00
Boek gez­ond­hei­dsv­oor­lic­hti­ng en ged­rag­sve­ran­der­ing
'Ge­zon­dhe­ids­voo­rli­cht­ing en ged­rag­sve­ran­der­ing­: een planmatige aanpak' van Johannes Brug, Patricia van Assema, Lilian Lechner - Dit schooljaar (2014) nieuw aangekocht in Standaard boekhandel - 8ste druk (2012) - Gekocht voor het vak 'In­ter­ven­tie­-on­twi­kke­lin­g' in het 3de jaar bachelor toegepaste psychologie - Amper gebruikt geweest - Boek in perfecte staat -> niets in genoteerd, niets in aangeduid (hier en daar een kruisje met potlood) - Nieuwprijs: €57,51 -> ik verkoop het boek voor €40 (kan besproken...
Pittem Egem
gisteren
15:58
Ontwikkelingspsychologie
Prijs o.t.k.
Galmaarden
gisteren
11:39
geen foto
geen foto
Prijs o.t.k.
Psychologie de essentie
Boek Psychologie in perfecte staat / Auteurs : P G Zimbardo /A L Weber / Robert L Johnson
Oudenaarde
gisteren
09:32
verpleegkundige diagnostiek in de psychiatrie
€ 40,00
Ver­ple­egk­und­ige diagnostiek in de psychiatrie
studieboek voor psychiatrische verpleegkunde. Boek voor het maken van een verpleegplan. Nog zo goed als nieuw tweede druk
Mechelen
gisteren
00:03
leerboek  psyciatrie
€ 70,00
Biedingen: 1
Leerboek psyciatrie
Leerboek psychiatrie tweede herziene druk van dr MW Hengeveld en dr AJLM Van Balkom compleet met cd rom niet in geschreven in zeer goede staat nieuwprijs 89 euro nu 70 euro
Mechelen
31 aug '14
23:56
Foto
Zoekertje
Plaats


Overige categorieën in Studie & Schoolboeken