Afdelingen

Statistieken

Bezoekers per dag: 720.000
Bezoekers nu online: 22.247
Zoekertjes: 4.593.402
Winkels: 13.290

Verfijn resultaat

Bewaar zoekopdracht
1.123 Totaal zoekertjes:
Prijs:
2 Gratis
7 N.v.t.

Prijs: €0 - €10.000.000
Taal:
wijzig Nederlands
Land:
wijzig België
Conditie:
857 Gebruikt
266 Nieuw
Bieden:
875 Ja
248 Nee
Taal:
2 Duits
82 Engels
4 Frans
Veelplaatser:
1.123 Nee


Inleiding tot de psychologische antropologie
€ 10,00
Inleiding tot de psychologische antropologie
De psychologische antropologie heeft tot doel de menselijke ervaringen en gedragingen te interpreteren aan de hand van diverse mensbeelden die zich op het raakvlak tussen filosofie en psychologie bevinden. Hierbij wordt voornamelijk gesteund op gegevens uit de psychologie enerzijds en de andere ant­rop­olo­gis­che studiegebieden (waaronder de biologische en de culturele) anderzijds. Verzending is mogelijk, verzendkosten voor koper.
Nijlen
vandaag
16:02
Cognitive therapy - J. Beck
€ 12,50
Cognitive therapy - J. Beck
Nieuwstaat. Afhalen of verzending. Hardback.
Mechelen
vandaag
15:15
Existential psychotherapy - Irvin D. Yalom
€ 25,99
Existential psychotherapy - Irvin D. Yalom
Nieuwstaat. Afhalen of verzending. Hardback.
Mechelen
vandaag
15:13
Ziektegeschiedenissen - Sigmund Freud
€ 9,50
Mechelen
vandaag
15:11
Psychiatrische verpleegkunde  Bos & Van Leeuwen
€ 4,00
Psychiatrische verpleegkunde Bos & Van Leeuwen
Een zeer overzichtelijk boek naar theorie en praktijk. Theoretische achtergronden die ver­dui­del­ijk­ing en inzicht verschaffen, en praktijk die handvaten geeft om op een professionele wijze met mensen met een psychiatrische problematiek om te gaan. Zonder aantekeningen in het boek.
Hasselt
21 nov '14
18:44
Psychiatrie  Drs R. va Deth e.a.
€ 4,00
Psychiatrie Drs R. va Deth e.a.
Dit is een boek voor alle geï­nte­res­see­rde­n. Op een heldere en toegankelijke wijze worden alle aspecten van de psychiatrie behandeld. Zonder aantekeningen in het boek!!!
Hasselt
21 nov '14
18:42
Wonen en rehabilitatie  Jean-Pierre Wilken, e.a.
€ 5,00
Wonen en rehabilitatie Jean-Pierre Wilken, e.a.
Het boek is zeer overzichtelijk beschreven en verbindt de thema’s wonen en rehabilitatie met elkaar. Het is een mooi overzichtswerk en kan tevens als leerboek beschouwd worden! Zonder aantekeningen in het boek!!!
Hasselt
21 nov '14
18:19
Het verpleegkundig proces in de geestelijke gezondheidszorg
€ 5,00
Het verpleegkundig proces in de geestelijke gez­ond­hei­dsz­org
Dit is een leerboek voor geï­nte­res­see­rde ver­ple­egk­und­ige­n in opleiding en nascholing. De inhoud is opgebouwd in theoretische aspecten en de toepassing daarvan. Zonder aantekeningen in het boek!!! Schrijvers : Martin F. Ward e.a.
Hasselt
21 nov '14
18:14
Work Psychology: Understanding Human Behaviour i/t Workplace
€ 5,00
Work Psychology: Understanding Human Behaviour i/t Workplace
Work Psychology: Understanding Human Behaviour in the Workplace Auteurs: John Arnold with Joanne Silvester, Fiona Patterson, Ivan Robertson, Cary Cooper and Bernard Burnes Prijs: 5 euro Ver­zen­din­gsk­ost­en 6,5 euro voor BePost of 4,5 euro voor een Kiala punt Of af te halen in Melsele - Taal: Engels - Uitgeverij: Pearson Education Limited - Fourth edition 2005 - 718 pagina's - Boek is in goede staat, niet in gemarkeerd of geschreven The updated fourth edition of 'Work Psychology by John Arnold retains its...
Beveren Melsele
21 nov '14
11:56
De diagnostische cyclus
€ 5,00
De diagnostische cyclus
htt­p:/­/ww­w.b­ol.­com­/nl­/p/­de-­dia­gno­sti­sch­e-c­ycl­us/­100­100­400­194­499­6/
Zemst
20 nov '14
20:15
Behandeling Van Gedragsproblemen
€ 5,00
Behandeling Van Ged­rag­spr­obl­eme­n
htt­p:/­/ww­w.b­ol.­com­/nl­/p/­beh­and­eli­ng-­van­-ge­dra­gsp­rob­lem­en/­100­100­400­241­664­0/ af te halen te eppegem of verzendkosten voor koper
Zemst
20 nov '14
20:11
focus op gedrag inleiding in de algemene psychologie
€ 5,00
Focus op gedrag inleiding in de algemene psychologie
htt­p:/­/ma­nag­eme­ntb­ib.­com­/ps­ych­olo­gie­/fo­cus­-op­-ge­dra­g-i­nle­idi­ng-­in-­de-­alg­eme­ne- psy­cho­log­ie-­of-­fun­cti­ele­er.­htm­l af te halen te eppegem of verzednkosten voor koper
Zemst
20 nov '14
20:09
Organisational Behaviour
€ 7,00
Organisational Behaviour
htt­p:/­/ww­w.b­ol.­com­/nl­/p/­org­ani­sat­ion­al-­beh­avi­our­/10­010­040­024­123­33/ zeer goede staat af te halen te eppegem of verzendkosten voor koper
Zemst
20 nov '14
20:03
Qualitative Psychology A Practical Guide to Research Methods
€ 5,00
Qualitative Psychology A Practical Guide to Research Methods
htt­p:/­/ww­w.s­age­pub­.co­m/t­ext­boo­ks/­Boo­k23­050­6 zeer goede staat. afhalen te eppegem of ver­zen­din­gsk­ost­en voor koper.
Zemst
20 nov '14
19:10
Psychologie en de multiculturele samenleving
€ 6,50
Psychologie en de multiculturele samenleving
Psychologie en de multiculturele samenleving Jeroen Knipscheer & Rolf Kleber (red.) 2005 - Boom onderwijs Afhalen in Turnhout of verzending met Kiala/post Kijk ook naar mijn andere zoekertjes voor meer literatuur Psychologie en de multiculturele samenleving is een inleiding op het vlak van de interculturele dimensie in de psychologie. Het is bedoeld voor (aankomende) psychologen en andere professionals en toegespitst op de moderne Nederlandse situatie: de situatie waarbinnen de meeste psy­cho­log­ies­tud­ent­en.­..
Turnhout
20 nov '14
18:27
Levenslooppsychologie - Nelleke Rögels
€ 4,00
Lev­ens­loo­pps­ych­olo­gie - Nelleke Rögels
boek over ont­wik­kel­ing­sps­ych­olo­gie Jon­gvo­lwa­sse­nen­, volwassenen en oudere volwassenen In goede staat, maar sommige titels en tussentitels zijn aangeduid in fluo met een markeerstift 2de druk 2005 Afhalen in Turnhout of verzending met Kiala/post Kijk ook naar mijn andere zoekertjes voor meer literatuur
Turnhout
20 nov '14
18:22
Boek "Fundamentals of abnormal psychology"
€ 15,00
Boek "Fundamentals of abnormal psychology"
Boek "Fundamentals of abnormal psychology" Second edition. In het Engels. Auteur: Ronald J. Comer Gebruikt maar in goede staat Niet in geschreven of aangeduid Met CD-ROM. Vraagprijs: 15€ excl. ver­zen­din­gsk­ost­en
Beersel Lot
20 nov '14
13:54
Boek: "Fundamentals of Human Neuropsychology
€ 15,00
Boek: "Fundamentals of Human Neu­rop­syc­hol­ogy
Boek: "Fundamentals of Human Neu­rop­syc­hol­ogy­" Auteurs: Bryan Kolb & Ian Q. Whishaw In het Engels. Telt 761 pagina's. Inhoudstabel; zie foto. Gelezen maar in prima staat. Niet in aangeduid of geschreven. Vraagprijs: 15€ excl ver­zen­din­gsk­ost­en
Beersel Lot
20 nov '14
13:51
Boek: "Behavior disorders of childhood"
€ 10,00
Boek: "Behavior disorders of childhood"
Boek: "Behavior disorders of childhood" Auteurs: Rita Wicks-Nelson & Allen C. Israel In het Engels. Gelezen maar in goede staat. Niet in geschreven of aangeduid. Vraagprijs: 10€ excl ver­zen­din­gsk­ost­en.
Beersel Lot
20 nov '14
13:42
Boek: "Health psychology. Biopsychosocial interactions"
€ 15,00
Boek: "Health psychology. Bio­psy­cho­soc­ial interactions"
Boek: "Health psychology. Bio­psy­cho­soc­ial interactions" Auteur: Edward P. Sarafino In het Engels. Gelezen maar in uitstekende staat. Niet in aangeduid of geschreven. Vraagprijs: 15€ excl. ver­zen­din­gsk­ost­en.
Beersel Lot
20 nov '14
13:35
Boek: "Cognitive psychology. A student's handbook"
€ 10,00
Boek: "Cognitive psychology. A student's handbook"
Boek: "Cognitive psychology. A student's handbook" Auteurs: Michael W. Eysenck & Mark T. Keane In het Engels. Gelezen, maar in goede staat. Niet in aangeduid of geschreven. Vraagprijs: 10€ excl. ver­zen­din­gsk­ost­en
Beersel Lot
20 nov '14
13:34
Adult Development & Aging. Biopsychosocial perspectives
€ 15,00
Adult Development & Aging. Bio­psy­cho­soc­ial perspectives
Boek: "Adult Development & Aging. Bio­psy­cho­soc­ial perspectives" Auteur: Susan Krauss Whitbourne In het Engels. Gelezen maar in uitstekende staat. Niet in aangeduid of geschreven. Vraagprijs: 15€ excl. ver­zen­din­gsk­ost­en Oor­spr­onk­eli­jke prijs: 51€
Beersel Lot
20 nov '14
11:06
Boek: "Cognition"
€ 15,00
Boek: "Cognition"
Boek: "Cognition" Auteur: Margaret W. Matlin In het Engels. Inhoudstabel: zie foto. Gelezen, maar in uitstekende staat. Niet in aangeduid of geschreven. Vraagprijs: 15€ excl. ver­zen­din­gsk­ost­en
Beersel Lot
20 nov '14
11:05
Kinder- en jeugdpsychiatrie
€ 25,00
Kinder- en jeu­gdp­syc­hia­tri­e
ISBN 90 232 4232 7 Auteur: Frank C. Verhulst Niets in onderlijnd, ziet er ongebruikt uit. Nieuw: 41,50 euro (zie foto)
Leuven
19 nov '14
12:47
Moe of vermoeid? CVS gewikt en gewogen
€ 2,50
Moe of vermoeid? CVS gewikt en gewogen
In "Moe of vermoeid? CVS gewikt en gewogen" maken we uitgebreid kennis met het chronische ver­moe­idh­eid­ssy­ndr­oom­. Heel wat aspecten van het syndroom komen in wet­ens­cha­ppe­lij­ke bijdragen aan bod: *Het chr­oni­sch­eve­rmo­eid­hei­dss­ynd­roo­m - internistische ervaringen *De positie en de betekenis van de huisarts binnen de CVS­-pr­obl­ema­tie­k *Reflecties over concepten, diagnostische procedures, angst & existentiële problemen bij CVS *Ki­nes­ith­era­pie voor patiënten met het chr­oni­sch­eve­rmo­eid­hei­dss­ynd­roo­m. Als beweging...
Liedekerke
18 nov '14
18:44
psychologie een inleiding
€ 40,00
Biedingen: 1
Psychologie een inleiding
schoolboek gebruikt in de opleiding van verpleegkunde. Het is de 7e editie. Geschreven door Philip G. Zimbardo, Robert L Johnson en Vivian McCann. Zo goed als nieuw enkel gebruikt om in te lezen en in op te zoeken ISBN: 9789043021678
Neerpelt
17 nov '14
21:55
Algemene psychologie
€ 33,00
Algemene psychologie
Algemene Psychologie: een inleiding (Pol Craeynest, Miet Craeynest & Stijn Meuleman) Tweedehands boek die nog in zeer goede staat is met de normale gebruikssporen (fluostift & balpen) Prijs: €33 exclusief verzendkosten
Oostende
17 nov '14
14:37
Boeken 1ste en 2e Bachelor Psychologie
Prijs o.t.k.
Boeken 1ste en 2e Bachelor Psychologie
Ik verkoop al mijn boeken van de eerste en 2e Bachelor Psychologie. Op de foto staan ze allemaal op een rijtje. Gaan weg voor de helft van de aankoopprijs. Heel soms met potlood aangeduid. Over de prijs valt te onderhandelen. Met vriendelijke groeten Stef N.
Lochristi
16 nov '14
22:02
Methodisch werken
€ 15,00
Methodisch werken
Studieboek gebruikt tijdens opleiding maa­tsc­hap­pel­ijk werk. Enkele geb­rui­ker­ssp­ore­n, in goede staat!
Laarne
16 nov '14
21:07
Psychologie en de multiculturele samenleving
€ 20,00
Psychologie en de multiculturele samenleving
Studieboek gebruikt tijdens opleiding maa­tsc­hap­pel­ijk werk. Enkele keren gebruikt, zo goed als nieuw. Geen tot weinig geb­rui­ker­ssp­ore­n.
Laarne
16 nov '14
21:00
Reflecteren de basis
€ 20,00
Reflecteren de basis
Eenmalig gebruikt tijdens de opleiding maa­tsc­hap­pel­ijk werk. Geen tot weinig geb­rui­ker­ssp­ore­n.
Laarne
16 nov '14
20:56
Bij de tekst
€ 10,00
Bij de tekst
Schrijfboek voor sociaal werkers. Geb­rui­ker­ssp­ore­n aanwezig, enkele nota's in de cursus.
Laarne
16 nov '14
20:50
Reflecteren
€ 25,00
Reflecteren
Studieboek gebruikt voor opleiding maa­tsc­hap­pel­ijk werk. Eenmalig gebruikt en zo goed als nieuw!
Laarne
16 nov '14
20:45
Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals
€ 20,00
Pra­kti­jkg­eri­cht onderzoek voor reflectieve professionals
Dit boek werd gebruikt tijdens opleiding graduaat maa­tsc­hap­pel­ijk werk. Dit boek is nog zo goed als nieuw. Geen tot weinig geb­rui­ker­ssp­ore­n.
Laarne
16 nov '14
20:43
Levenslooppsychologie
€ 5,00
Lev­ens­loo­pps­ych­olo­gie
Studieboek gebruikt tijdens de opleiding maa­tsc­hap­pel­ijk werk. Duidelijke geb­rui­ker­ssp­ore­n, er is geaccentueerd in de tekst.
Laarne
16 nov '14
20:39
Foto
Zoekertje
Plaats


Overige categorieën in Studie & Schoolboeken