Afdelingen

Statistieken

Bezoekers per dag: 720.000
Bezoekers nu online: 20.363
Zoekertjes: 4.261.868
Winkels: 12.630

Verfijn resultaat

Bewaar zoekopdracht
1.267 Totaal zoekertjes:
Prijs:
7 N.v.t.

Prijs: €0 - €10.000.000
Taal:
wijzig Nederlands
Land:
wijzig België
Conditie:
946 Gebruikt
319 Nieuw
Bieden:
684 Ja
583 Nee
Taal:
14 Duits
75 Engels
106 Frans
2 Spaans
3 Overig
Veelplaatser:
1.267 Nee


Dossier Limburg : de grote staking
€ 6,00
Dossier Limburg : de grote staking
de sluiting van de mijn van Zwartberg
Diepenbeek Genk
vandaag
17:48
'Het Verdriet van het Werelddorp' Mark Eyskens (w1920)
€ 6,00
'Het Verdriet van het Werelddorp' Mark Eyskens (w1920)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel, nog in plastic! 'De wereld wordt een dorp en het dorp is niet gelukkig,' zegt Mark Eyskens. Met een pleidooi voor 'meliorisme' - de geloofshoop dat mensen en dingen verbeterbaar zijn - doet hij concrete voorstellen om te sleutelen aan België, Europa en de wereld. De hamvraag daarbij is: hoe verandering omzetten in echte menselijke vooruitgang? Mag de openbare opinie de Belgische politiek bepalen? Of heeft België nood aan leiders die de kiezer juist niet naar de mond...
Lichtervelde
vandaag
09:33
'De patriarch' Het leven van Joseph P. Kennedy (5212)
€ 8,50
'De patriarch' Het leven van Joseph P. Kennedy (5212)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel!! Joseph P. Kennedy was de Patriarch van wat vaak wordt aangeduid als de 'koninklijke familie' van Amerika: de vader van John F. (president), Robert (minister van Justitie), Edward en nog zes andere Kennedy's die zich onder zijn leiding en met behulp van zijn fortuin (geschat op minimaal 100 miljoen dollar) een centrale plaats verwierven in de Amerikaanse politiek. Voor de buitenwereld was deze zoon van een van oorsprong Ierse caféhouder een degelijk huisvader en...
Dentergem Wakken
vandaag
08:18
geen foto
geen foto
€ 20,00
De geest van koning leopold ii en de plundering van congo
BOEK IN NIEUWSTAAT ! ! ! Auteur: Adam Hochschild Uitgeverij: Meulenhoff Samenvatting: Bij de opdeling van Afrika door de grote mogendheden - tijdens een conferentie in 1884 waarbij niet één Afrikaan aanwezig was - viel de Congo toe aan koning Leopold II van België, die het liet voorkomen alsof hij nobele aspiraties koesterde om de 'Arabische slavenhandel' te bestrijden en de inheemse bevolking te laten profiteren van zijn men­sli­eve­ndh­eid­. In werkelijkheid is het relaas van de exploitatie van de Congo het...
Tervuren
gisteren
23:08
het post-unitaire belgie door illy Vincent.
€ 6,00
Het post-unitaire belgie door illy Vincent.
het post-unitaire belgie door illy Vincent. Kan verzonden worden via Kiala voor4 euro.
Dendermonde
gisteren
20:59
boek van Hans Bjorkegren DE MENS
Prijs o.t.k.
Boek van Hans Bjorkegren DE MENS
boek van Alexander Solzjentisyn DE MENS nob­elp­rij­swi­nna­ar 1970, tweede druk boek kan opgestuurd worden prijs overeen te komen
Westerlo
gisteren
20:19
'Fons Verplaetse, de meester van het herstel' (5786)
€ 4,00
'Fons Verplaetse, de meester van het herstel' (5786)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel!! Met dit boek wilden de auteurs geen biografie schrijven, maar wel systematisch nagaan hoe deze figuur heeft doorgewogen bij belangrijke beslissingen. Kijk ook eens op 'het boekenhoekje' van mijn zus!! (zie website) doos 148
Dentergem Wakken
25 aug '14
21:55
Prinsen en Poorters in de Bourgondische Nederlanden.
€ 100,00
Prinsen en Poorters in de Bourgondische Nederlanden.
Prinsen en Poorters in de Bourgondische Nederlanden - Beelden van de laa­t-m­idd­ele­euw­se samenleving in de Bourgondische Nederlanden / 1998 / olv Walter Prevenier / 414 pagina's. Harde blauwlinnen kaft met papieren stofomslag + zeer mooi foedraal. / Alles in zeer goede staat.
Opwijk
25 aug '14
19:07
De Nazibeulen.
€ 65,00
De Nazibeulen.
Auteurs: Jan Bauwens, Karel Berg e.a. Uitgeverij Libra - Antwerpen z.j. (+/- 1965) In drie delen, 26 x 19 cm. in totaal 958 blz. Gebonden in linnen banden. Rijkelijk geïllustreerd met foto's. In prima staat. Een standaardwerk over de gruwelen die onder de Nazi's voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog werden bedreven.
Heistopden-Berg
25 aug '14
19:04
geen foto
geen foto
€ 6,00
Het klauwen van de historicus - Eric Defoort
Het leven is niet een ges­tru­ctu­ree­rde maar een wanordelijke belevenis, waarin het ene en het andere niet zomaar uit elkaar te halen zijn. Dat is zo vandaag, en dat was ook zo in het voorbije heden dat wij verleden noemen. Toch bulkt heel wat ges­chi­eds­chr­ijv­ing van orde, die contrasteert met het ons­ame­nha­nge­nde in het beleefde van toen. 'Het klauwen van de historicus' stelt vragen bij de tweedeling tussen heldere dag en donkere nacht en vraagt om een herwaardering van de schemering. Het wil aandacht voor...
Zingem
25 aug '14
19:04
1302 Feiten en Mythen van de Guldensporenslag
€ 50,00
1302 Feiten en Mythen van de Gul­den­spo­ren­sla­g
1302 Feiten en Mythen van de Gul­den­spo­ren­sla­g Raoul Van Caenegem / 2002 / Mercatorfonds / 301 pagina's / boek met zwarte linnen kaft en papieren stofomslag / In zeer goede staat.
Opwijk
25 aug '14
19:01
éénmalig gelezen boek de derde revolutie
€ 6,00
Gent
25 aug '14
18:05
Of bidden helpt?'Tegenslag & cultuur in Europa (w1466)
€ 6,00
Of bidden hel­pt?­'Te­gen­sla­g & cultuur in Europa (w1466)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel! **gereserveerd JM** Ove­rst­rom­ing­en, oorlogvoering, hongersnood, epidemieën, branden en andere rampspoed vormen het onderwerp van dit boek. Historici, antropologen en een lit­era­tuu­rwe­ten­sch­app­er buigen zich over de vraag wat er van de 16de t.e.m. de 20ste E onder rampspoed werd verstaan en hoe men door de eeuwen heen op allerlei vormen van tegenslag heeft gereageerd. Hoe dacht men er zich tegen te beschermen? Welke maatregelen werden er getroffen? En welke ver­kla­rin­gen­...
Lichtervelde
25 aug '14
10:00
'Wie is... Jean-Luc Dehaene?' Jules Fabre (7231)
€ 4,00
'Wie is... Jean-Luc Dehaene?' Jules Fabre (7231)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel!! Wie is de wonderdokter, die met een lepel suiker de medicijn tegen werkloosheid, financiële en communautaire problemen door het keelgat van de patiënt-België wist te wringen? Lees hierover in deze uitgave. Kijk ook eens op 'het boekenhoekje' van mijn zus!! (zie website) doos 1
Dentergem Wakken
25 aug '14
09:18
joseph goebbels - hitlers spindoctor
€ 3,00
Joseph goebbels - hitlers spindoctor
PAPERBACK _ NIEUW _ 446 blz - wegens dubbele aankoop - een selectie uit de dagboeken 1933-1945
Brugge
24 aug '14
22:55
churchills memoires over de tweede wereld oorlog
Prijs o.t.k.
Churchills memoires over de tweede wereld oorlog
churchills memoires over de tweede wereld oorlog volledige reeks, van 1 tot en met 12 in goede staat,
Grobbendonk
24 aug '14
17:11
geschiedenis
Prijs o.t.k.
Geschiedenis
geschiedenis van de 20ste eeuw
Ninove Meerbeke
24 aug '14
16:45
De Kennedy Code - Gé Bosschee
€ 5,00
De Kennedy Code - Gé Bosschee
De Kennedy Code - Politieke actiethriller van Gé Bosschee over president Kennedy van de USA en of zijn moord een complot van de Amerikaanse regering en de vrijmetselarij was of niet - ideaal leesvoer voor fans van Dan Brown en David Baldacci - goede staat - nieuwprijs 19,95 euro - kan afgehaald of opgestuurd worden via Kiala voor 4,50 euro extra.
Ichtegem Eernegem
24 aug '14
15:49
'De toekomst van de Verloren Generatie'Henk Becker (w3036)
€ 5,50
'De toekomst van de Verloren Generatie'Henk Becker (w3036)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel! In dit boek neemt de schrijver, socioloog, de zogenaamde 'Verloren Generatie' - de mensen geboren tussen 1955 en 1970 - onder de loep. Als gem­een­sch­app­eli­jke ervaring heeft deze groep de jaren van economische recessie en de politiek van het kille no-­non­sen­se-­bel­eid meegemaakt. Levenslopen, waardenbesef, verwachtingen: de hele generationele cultuur draagt de sporen van het opgroeien tijdens de economische crisis van 1975 tot 1985, vlak na de culturele revolutie van de...
Lichtervelde
24 aug '14
14:00
'China Hongkong Taiwan BV' Willem van Kemenade (7477)
€ 9,50
'China Hongkong Taiwan BV' Willem van Kemenade (7477)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel!! China, het excentrieke rijk van het midden, heeft vorige eeuw een onafgebroken reeks politieke, economische en culturele omwentelingen gekend. Op dit ogenblik zwoegt de meerderheid van de Chinezen in de 'so­cia­lis­tis­che­' volksrepubliek nog op rijstvelden, leidt een ijdel bestaan in ver­lie­sli­jde­nde sta­ats­bed­rij­ven of zweet voor uiterst lage lonen in de onveilige, onhygiënische exp­ort­fab­rie­ken van de kus­tpr­ovi­nci­es. Tegelijkertijd rijdt een snelgroeiende minderheid van...
Dentergem Wakken
24 aug '14
12:00
'Allah weent om Algiers' Nadia Dala & Wim De Neuter (w1981)
€ 5,50
'Allah weent om Algiers' Nadia Dala & Wim De Neuter (w1981)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel. Al jaren zijn 26 miljoen Algerijnen de gijzelaars van het politieke geweld. Wekelijks komen in Algerije driehonderd mensen om bij ter­reu­raa­nsl­age­n van islamitische, fun­dam­ent­ali­sti­sch­e milities of ver­gel­din­gsa­cti­es van de Algerijnse str­ijd­kra­cht­en. Politiek geweld is in Algerije geen onbekende factor. De ona­fha­nke­lij­khe­ids­oor­log was één van de bloedigste uit de westerse koloniale geschiedenis en maakte één miljoen slachtoffers. De fun­dam­ent­ali­ste­n hebben een ware...
Lichtervelde
24 aug '14
11:47
'De zaak Happart' De nationalistische valstrik (5741)
€ 8,00
'De zaak Happart' De nat­ion­ali­sti­sch­e valstrik (5741)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel!! Dit is geen biografie van Happart maar ook geen ant­i-H­app­art­pam­fle­t. Het boek schetst veeleer de betekenis van Happart in de Belgische politiek aan de hand van gedegen ach­ter­gro­ndi­nfo­rma­tie en interviews met zowel Frans- als Ned­erl­and­sta­lig­en. De rode draad daarbij zijn thema's als het nationalisme, het populisme, het anti- int­ell­ect­ual­ism­e, het al dan niet bestaan van een Waalse cultuur, de toekomst van België, de betrekkingen tussen Wallonië, Brussel en Vlaanderen....
Dentergem Wakken
24 aug '14
11:19
Slavernij door de eeuwen + 2 miljoen jaren beschaving
€ 4,00
Slavernij door de eeuwen + 2 miljoen jaren beschaving
Slavernij door de eeuwen heen door Susanne Everett - uitgave de Walburg pers Zutphen - oor­spr­onk­eli­jke titel: The slaves - vertaling: Karina Zegers de Beijl - 253 blz. gebruikt maar in zeer goede staat - Twee miljoen jaren beschaving - De reader's digest grote geïllustreerde geschiedenis van de mens - 488 blz. - gebruikt maar in zeer goede staat - inlichtingen te bekomen via mail. - Afhalen mogelijk te Lembeek - Halle - Bij verzenden via een afhaalpunt van Mondial Relay mits 3,5 €
Halle Lembeek
24 aug '14
09:22
'Reis door de moderne tijd' O.B. Hardison (1110)
€ 6,50
'Reis door de moderne tijd' O.B. Hardison (1110)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel!! Dit is een waar meesterwerk: een revolutionair boek dat de manier waarop wij tegen onze wereld, onze cultuur en onszelf aankijken ingrijpend verandert. 'In de negentiende eeuw,' schrijft professor O.B. Hardison, 'werd door de wetenschap de natuur voorgesteld als een verzameling objecten die gerieflijk en solide op middellange afstand voor de ogen van de toeschouwer ligt... Thans is de natuur wellicht voorgoed uit ons gezichtsveld verdwenen.' In dit rijk geï­llu­str­eer­de.­..
Dentergem Wakken
23 aug '14
21:59
'Het vuur in de verte' Maurits Coppieters (1476)
€ 6,00
'Het vuur in de verte' Maurits Coppieters (1476)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel!! Utopie, hoop en permanente revolutie vormen de rode draad door de erg gevarieerde hoofdstukken. Gekwetst en bedroefd om het uitdoven van de hoop, zowel in onze parlementaire democratie als in de katholieke Kerk, schrijft de auteur een canto general voor het volk, maar ook een magnificat van de wakkere burgers die niet afhaken. Grote voorbeelden worden ten tonele gevoerd: Jekaterina Bresjkovskaja, 'baboesjka' van de Russische revolutie, schier onbekend en in de Vlaamse...
Dentergem Wakken
23 aug '14
13:57
Ivan De Vadder - Pleidooi voor een eerlijke politiek
€ 5,00
Ivan De Vadder - Pleidooi voor een eerlijke politiek
zie foto's voor korte inhoud kan gecombineerd worden met andere boeken, zie bij mijn andere zoekertjes. verzending mogelijk via post of kiala, kosten voor de koper. af te halen in regio lier of borgworm
Berlaar
23 aug '14
13:12
'Joséphine' Napoleons grote liefde (1657)
€ 8,00
'Joséphine' Napoleons grote liefde (1657)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel!! Joséphine de Beauharnais is door romans, die op grond van legenden en roddelverhalen haar leven beschreven, een omstreden historische figuur geworden. Dit was voor Hubert Cole, die een uitvoerige studie van authentieke brieven en documenten uit die tijd maakte, aanleiding deze bijzondere vrouw in een nieuw, historisch juist licht te plaatsen. Hij is hierin volkomen geslaagd, want zijn boek biedt ons, naast een kleurrijke en fascinerende herschepping van de tijd waarin...
Dentergem Wakken
23 aug '14
12:35
Lektuur over de geschiedenis
€ 3,00
Lektuur over de geschiedenis
De Franse revolutie - Jaap Ter Haar De geschiedenis van Rusland - Jaap Ter Haar Napoleon - Jaap Ter Haar De geschiedenis van Noord-Amerika - Jaap Ter Haar Stemmen uit de oorlog - Rudi Vranckx Geesten van het avondland - Rudi Vranckx De zusjes Boleyn - Philippa Gregory 3 € per stuk (afzonderlijk te verkrijgen)
Leopoldsburg Heppen
22 aug '14
22:39
Berckx Paul: 150 jaar institutionele hervormingen in België
€ 10,00
Berckx Paul: 150 jaar institutionele hervormingen in België
Kluwer kluwer rec­hts­wet­ens­cha­ppe­n 1990 1° druk 1290p (linnen hardcover) in goede staat, wat spotting op snede pagina's prijs is excl verzending kan afgehaald worden te Lokeren na afspraak of combineer aankopen
Lokeren
22 aug '14
15:31
'Abortus: het grote taboe' door Paul Belien (w1697)
€ 4,00
'Abortus: het grote taboe' door Paul Belien (w1697)
Nieuw boek uit gestopte boekhandel! Dit onthullende en schokkende boek ontstond nadat Paul Belien, de internationaal bekende Vlaamse journalist, in april 1990 door Lou De Clerck, de hoofdredacteur van De Standaard, werd ontslagen als redacteur van Gazet van Antwerpen omdat hij in enkele grote buitenlandse kranten had uiteengezet hoe de Belgische pers en politici de bevolking maandenlang het nieuws hadden proberen te onhouden van de koninklijke bezwaren tegen de abortuswet. Eén jaar later, in maart 1991,...
Lichtervelde
22 aug '14
10:25
wallenberg versus eichmann - alex kershaw
€ 5,00
Wallenberg versus eichmann - alex kershaw
paperback - nieuw - 285 blz -
Brugge
22 aug '14
09:43
'Krimpend imperium' Miel Dekeyser (121)
€ 5,50
'Krimpend imperium' Miel Dekeyser (121)
Nieuw boek uit stopgezette boekhandel!! De oprichting van de Verenigde Staten van Amerika meer dan twee eeuwen geleden bood zicht op een Nieuwe Wereld. Geleid door God en de Romeinen bouwden de eerste Amerikanen hun stoutste verwachtingen uit tot Verenigde Staten. De Amerikaanse Droom creeërde welhaast een gloednieuw ras dat na zich in eigen huis goed te hebben geïnstalleerd niets minder dan de wereld wilde gaan veroveren. Met auto's hamburgers televisie cola plastic nylon Disney Hollywood pop art zowel...
Dentergem Wakken
22 aug '14
09:01
Privé-leven van MAO + Congo + Belgisch koningshuis
Prijs o.t.k.
Privé-leven van MAO + Congo + Belgisch koningshuis
* CONGO door David Van Reybroeck Paperback formaat 23 x 15 cm - 680 blz - in bijna nieuwstaat - vraagprijs : 10 euro Jaar van uitgave: februari 2011 - Uitgeverij De Bezige Bij Er is aan het begin van de een­ent­win­tig­ste eeuw nauwelijks een roeriger natie dan Congo, het reusachtige land in het hart van Afrika, dat barst van de grondstoffen die onontbeerlijk zijn in onze moderne tijd én van de gruwelijke conflicten. Hoe kon de vroegere, relatief rustige kolonie van België, sinds 1960 onafhankelijk, zo...
Antwerpen
21 aug '14
19:52
Oorlog. Facsimile uitgave van Mijn Kamp. Hitler. A.
Prijs o.t.k.
Biedingen: 1
Oorlog. Facsimile uitgave van Mijn Kamp. Hitler. A.
Hitler Adolf MIJN KAMP Vertaling: Steven Barendts Facsimile van de geautoriseerde Nederlanse vertaling. Ridderkerk, Uitgeverij Ridderhof Boek met informatieve waarde in een wereld die nog dagelijks de gevolgen ondervindt van het optreden der nazi's, te groot om te negeren. Vandaar deze uitgave. In tegenstelling tot wat je hoort beweren, wordt het boek van Adolf Hitler, Mijn Kamp te koop aangeboden in België (en in Nederland). In België mag je "Mijn Kamp" nog steeds lezen en kopen . Twee delen in een band,...
Aarschot Langdorp
21 aug '14
18:47
Der Himmel über Berlin - Wim Wenders en Peter Handke Suhrkam
€ 4,50
Der Himmel über Berlin - Wim Wenders en Peter Handke Suhrkam
Duitstalig filmboek - Uitgave: 1995 - 171 pagina’s Gratis verzending
Kortenberg
21 aug '14
11:09
Foto
Zoekertje
Plaats


Overige categorieën in Boeken